KBS World Radio

Part3. Cuộc sống ở Hàn Quốc > Bài 30. Bệnh viện

Từ vựng và cách diễn đạt
 • 일 일 구 [il il gu]119
 • 일일구 좀 불러 주세요. [Ililgu jom bulleo juseyo]Xin gọi giúp cho tôi 119.
 • 빠뜨리지 말고 [ppatteuriji malgo]không nên bỏ qua / không nên bỏ quên
 • 매일 [maeil]hàng ngày / mỗi ngày
 • 들으셔야 돼요 [deureusyeoya dwaeyo]phải nghe
 • 케이비에스 월드 라디오(KBS WORLD Radio)를 빠뜨리지 말고 매일 들으셔야 돼요. [KBS world radio-reul ppatteuriji malgo maeil deureusyeoya dwaeyo]Bạn không nên bỏ quên chuyên mục KBS world radio và phải nghe hàng ngày
 • 머리 [meori]đầu
 • 아파요 [apayo]đau
 • 입맛 [immat]khẩu vị
 • 없어요 [eopsseoyo]không có / mất
 • 아주 피곤해요 [Aju Pigonhaeyo]Tôi rất mệt.
 • 머리가 아파요. [Meoriga apayo]Tôi đau đầu
 • 입맛이 없어요. [Immasi eopsseoyo]Tôi mất khẩu vị. / Tôi cảm thấy không muốn ăn gì cả.
 • 병원 [byeong-won]bệnh viện
 • [ap]trước
 • 상가 [sangga]trung tâm thương mại
 • 건물 [geonmul]tòa nhà
 • 일층 [ilcheung]tầng 1
 • ~에 [~e]ở / tại
 • 있어요 [isseoyo]
 • 이/여기 [i/yeogi]đây
 • 근처 [geuncheo]gần
 • ~에 [~e]
 • 약국 [yakkuk]hiệu thuốc
 • ~이 [~i]yếu tố ngữ pháp biểu hiện “yakkuk” là chủ ngữ trong câu
 • 있나요? [innayo?]
 • 이 근처에 은행이 있나요? [I geuncheo-e eunhaengi innayo?]Ở gần đây có ngân hàng nào không?
 • 이 근처에 우체국이 있나요? [I geuncheo-e uchegugi innayo?]Ở gần đây có bưu điện nào không?
 • [i]này
 • 처방전 [cheobangjeon]đơn thuốc
 • ~을 [~eul]yếu tố ngữ pháp bổ nghĩa cho từ “cheobangjeon”
 • 가지~ [gaji~]cầm
 • ~고 [~go]
 • 약국 [yakkuk]hiệu thuốc
 • ~으로 [~euro]đến / tới
 • 가세요 [gaseyo]hãy đi
 • [ja]nào
 • 간호사 [ganhosa]y tá
 • ~를 [~reul]yếu tố ngữ pháp bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó
 • 따라 [ttara]đi theo
 • 주사실 [jusasil]phòng tiêm
 • ~로 [~ro]đến / tới
 • 가세요 [gaseyo]hãy đi
 • ~실 [~sil]phòng
 • 진찰실 [jinchalsil]phòng khám
 • 수술실 [susulsil]phòng phẫu thuật
 • 응급실 [eunggeupssil]phòng cấp cứu
 • 무리하~ [muriha~]làm việc nặng
 • ~지 말고 [~ji malgo]đừng / không nên
 • [puk]thoải mái
 • 쉬셔~ [swisyeo~]nghỉ ngơi
 • ~야 돼요 [~ya dwaeyo]phải
 • 어제 [eoje]hôm qua
 • 등산 [deungsan]leo núi
 • 갔~ [gat~]đã đi
 • ~다가 [~daga]yếu tố ngữ pháp biểu hiện hành động trước đang diễn ra thì có sự xuất hiện của hành động sau
 • [bi]mưa
 • ~를 [~reul]yếu tố ngữ pháp bổ nghĩa cho danh từ mưa
 • [jom]một chút/một ít
 • 맞았어요 [majasseoyo]bị dính mưa / bị mắc mưa
 • 최근 [choegeun]gần đây
 • ~에 [~e]vào/ở
 • 과로한 [gwarohan]quá sức
 • [il]việc
 • 있어요? [isseoyo?]
 • 과로 [gwaro]quá sức
 • 과~ [gwa~]biểu hiện một hành động nào đó vượt quá mức
 • 과식했어요. [gwasikaesseoyo]đã ăn quá nhiều
 • 과음했어요. [gwaeumhaesseoyo]đã uống quá nhiều rượu
 • 웃옷 [udot]áo
 • [jom]một chút
 • 올려~ [ollyeo~]nâng lên/kéo lên
 • 보세요 [boseyo]cấu trúc mệnh lệnh khi yêu cầu ai đó thử làm gì
 • 올려 보세요. [ollyeo boseyo]hãy kéo lên
 • 웃~ [ut~]trên/thêm vào
 • 웃어른 [udeoreun]người lớn tuổi / người trên
 • 웃돈 [utton]số tiền trả thêm vào ngoài tiền giá gốc
 • [ja]nào
 • 자, 가자! [Ja, gaja]Nào, chúng ta đi thôi!
 • 아- 하고 [a hago]kêu a / nói a
 • [ip]miệng
 • [jom]một chút
 • 벌려~ [beollyeo]
 • 보세요 [boseyo]cấu trúc mệnh lệnh khi yêu cầu ai đó thử làm gì
 • 기침 [gichim]ho
 • ~도 [~do]cũng
 • [jom]một chút
 • 기침도 좀 나고 [gichimdo jom nago]bị ho một chút
 • [ko]mũi
 • ~가 [~ga]yếu tố ngữ pháp biểu hiện danh từ đứng trước nó là chủ ngữ trong câu
 • 막혀요 [makyeoyo]bị tắc / bị nghẽn
 • 콧물이 나요. [Konmuri nayo]Tôi bị chảy nước mũi.
 • 기침 [gichim]ho
 • ~이나 [~ina]hoặc
 • 가래 [garae]đờm
 • ~는 [~neun]yếu tố ngữ pháp bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó
 • 없어요 [eopsseoyo]không có
 • 재채기 [jaechaegi]hắt hơi
 • 재채기가 나요? [Jaechaegiga nayo?]Anh có bị hắt hơi không?
 • 열이 나~ [yeori na~]bị sốt
 • ~고 [~go]từ liên kết/và
 • 온몸 [onmom]toàn thân
 • ~이 [~i]yếu tố ngữ pháp chỉ rõ danh từ đứng trước nó là chủ ngữ trong câu
 • 쑤셔요 [ssusyeoyo]đau nhức /đâm/chọc/đau đớn như bị kim châm
 • 몸살 났어요 [Momsal nasseoyo]đau nhức toàn thân
 • 어디 [eodi]ở đâu
 • ~가[~ga]yếu tố ngữ pháp chỉ rõ danh từ đứng trước nó làm chủ ngữ trong câu
 • 아파~ [apa~]đau
 • ~서 [~seo]vì(đuôi liên kết chỉ nguyên nhân)
 • 오셨어요? [osyeosseoyo?]đến
 • 어디가 안 좋으세요? [Eodiga an jo-euseyo?]Anh thấy không khỏe ở đâu?
 • 어디가 불편하세요? [Eodiga bulpyeonhaseyo?]Anh thấy khó chịu ở đâu?
 • 네, 병원 앞 상가 건물 1층에 있어요.

  [Ne, byeong-won ap sangga geonmul ilcheung-e isseoyo.]

  Có. Có một hiệu thuốc ở tầng 1 toà nhà thương mại trước bệnh viên.

 • listen
 • 네, 감사합니다.

  [Ne, gamsahamnida.]

  Vâng. Cảm ơn cô

 • listen
 • 이 근처에 약국이 있나요?

  [I geuncheo-e yakkugi innayo?]

  Ở gần đây có hiệu thuốc nào không?

 • listen
 • 이 처방전을 가지고 약국으로 가세요.

  [I cheobanjeoneul gajigo yakkugeuro gaseyo.]

  Anh hãy cầm đơn thuốc này và đi đến hiệu thuốc.

 • listen
 • 자, 간호사를 따라 주사실로 가세요.

  [Ja, ganhosareul ttara jusasillo gaseyo.]

  Nào, bây giờ anh theo y tá đến phòng tiêm.

 • listen
 • 무리하지 말고 푹 쉬셔야 돼요.

  [Murihaji malgo puk swisyeoya dwaeyo]

  Anh không nên làm việc nặng và phải nghỉ ngơi thật thoải mái.

 • listen
 • 감기 몸살이에요.

  [Gamgi momsarieyo]

  Anh bị cảm cúm rồi.

 • listen
 • 어제 등산 갔다가 비를 좀 맞았어요.

  [Eoje deungsan gattaga bireul jom majasseoyo.]

  Hôm qua lúc đi leo núi tôi có bị dính một chút nước mưa.

 • listen
 • 최근에 과로한 일 있어요?

  [Choegeune gwarohannil isseoyo?]

  Thời gian gầy đây anh có làm việc quá sức không?

 • listen
 • 웃옷 좀 올려 보세요

  [Udot jjom ollyeo boseyo.]

  Anh hãy kéo áo lên một chút.

 • listen
 • 자, 아 하고 입 좀 벌려 보세요.

  [Ja, a hago ip jjom beollyeo boseyo]

  Nào, bây giờ anh hãy kêu a và há miệng ra nhé.

 • listen
 • 아~

  [A~]

  A~

 • listen
 • 기침도 좀 나고 코가 막혀요.

  [Gichimdo jom nago koga makyeoyo.]

  Tôi bị ho và bị ngạt mũi.

 • listen
 • 기침이나 가래는 없어요?

  [Gichimina garaeneun eopsseoyo?]

  Anh có bị ho hay có đờm không?

 • listen
 • 열이 나고 온몸이 쑤셔요.

  [Yeori nago onmomi ssusyeoyo.]

  Tôi bị sốt và toàn thân đau nhức.

 • listen
 • 어디가 아파서 오셨어요?

  [Eodiga apaseo osyeosseoyo?]

  Anh đau ở đâu ?

 • listen