KBS World Radio

BÀI 10. Tại Cục quản lý xuất nhập cảnh

 • 출입국관리사무소[chhuripk’uckoallisa-musô]Cục quản lý xuất nhập cảnh
 • 외국인[uêgughin]người nước ngoài
 • 등록하다[tưngnôkhađa]đăng ký
 • 외국인등록증[uêgughin tưngnôcch’ưng]thẻ cư trú người nước ngoài
 • 신청서[sinchhơngsơ]đơn xin, đơn đăng ký
 • 회사[huêsa]công ty
 • 사진[sa-chin]ảnh
 • 주소[chusô]địa chỉ
 • [chu]tuần
 • 개월[ke-uơl]tháng
 • 첨부하다[chhơmbuhađa]kèm theo
 • 연장하다[yơn-chang-hađa]gia hạn
 • 수입인지[su-ibinchi]tem lệ phí
 • 잔고증명서[chan-gô-chưngmyơngsơ]giấy chứng minh số dư trong tài khoản
 • 출석증명서[chhulsơcch’ưngmyơngsơ]giấy chứng nhận tham gia khóa học
 • 어학연수[ơhangnyơnsu]khóa học ngoại ngữ
 • 영수증[yơngsu-chưng]hóa đơn
 • 제출하다[chêchhulhađa]nộp
 • 평일[phyơng-il]ngày thường
 • 붙이다[puchhiđa]dán
 • 복도[pôct’ô]hành lang