KBS World Radio

BÀI 2. Trên tắc xi

 • 택 시[thecs’i]tắc xi
 • 기 사[kisa]tài xế / lái xe
 • 횡단보도[huêngđanbôđô]chỗ sang đường dành cho người đi bộ
 • 육 교[yuk’yô]cầu vượt
 • 신호등[sin-hôđưng]đèn giao thông
 • 사거리[sagơri]ngã tư
 • 보이다[pôiđa]thấy
 • 방 향[pang-hyang]phương hướng
 • 교 통[kyôthông]giao thông
 • 타 다[thađa]đi xe, lên xe
 • 갈아타다[karathađa]đổi xe
 • 돌아가다[tôragađa]quay lại
 • 막히다[makhiđa]tắc (đường)
 • 세우다[sêuđa]dừng lại
 • 직 진[chicch’in]đi thẳng
 • 우회전[uhuê-chơn]rẽ phải
 • 좌회전[choahuê-chơn]rẽ trái
 • 유 턴[yuthơn]quay đầu xe