Nghe Menu Nghe nội dung
Không hiển thị nữa trong hôm nay.

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 122: parser error : CData section not finished Bộ Công nghiệp, thương mại và in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): m vi toàn cầu, nhưng tới thời điểm hiện tại, ảnh hưởng in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 122: parser error : PCDATA invalid Char value 8 in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): m vi toàn cầu, nhưng tới thời điểm hiện tại, ảnh hưởng in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 122: parser error : Entity 'aacute' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): thời điểm hiện tại, ảnh hưởngcủa dịch bệnh tới cá in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 122: parser error : Entity 'agrave' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ởngcủa dịch bệnh tới các thị trường chủ lực là in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 122: parser error : Entity 'ocirc' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): a dịch bệnh tới các thị trường chủ lực là khô in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 122: parser error : Entity 'ecirc' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): aacute;c thị trường chủ lực là không lớn. Tuy nhiê in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 122: parser error : Entity 'ocirc' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ;ng lớn. Tuy nhiên, xuất khẩu trong thời gian tới sẽ khô in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 122: parser error : Entity 'aacute' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): y nhiên, xuất khẩu trong thời gian tới sẽ không trá in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 122: parser error : Entity 'oacute' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): �u trong thời gian tới sẽ không tránh khỏi gặp khó in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 122: parser error : Entity 'aacute' not defined in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): n tới sẽ không tránh khỏi gặp khó khăn do tá in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 122: parser error : Sequence ']]>' not allowed in content in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): cute;nh khỏi gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh. in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /user/docs/kbs/service/inc/inc_main_newsA.htm on line 23

Chương trình

Tin tức

Thời lượng 10 phút (từ thứ Hai đến thứ Sáu), Thời lượng 10 phút (thứ Bảy)

Lăng kính kinh tế

Thời lượng 15 phút (phát sóng vào thứ Hai)

Hiệu sách Radio

Thời lượng 15 phút (phát sóng vào thứ Ba)

Âm điệu ngàn xưa

Thời lượng 15 phút (phát sóng vào thứ Tư)

Vì một bán đảo thống nhất

Thời lượng 15 phút (phát sóng vào thứ Năm)

Chuyện từ Seoul

Thời lượng 15 phút (phát sóng vào thứ Sáu)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Thời lượng 5 phút (phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Tán gẫu cuối tuần

Sat, 00:10 - 00:30

Giai điệu bạn bè

Thời lượng 30 phút (phát sóng vào Chủ Nhật)

Theo chủ đề

Xem tất cả

Lựa chọn của ban biên tập

Video clip

Xem tất cả

Giải trí

Xem tất cả

Visit Seoul
MigrantWorkers Center
Koreana : Korean culture & arts
VisitKorea - AboutKorea
Seoul, a People-Centered City | Seoul Metropolitan Government
The Korea Foundation
Southwest Seoul Global Center