Nghe Menu Nghe nội dung

Người bố kỳ lạ (7) 화났어?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2018-08-06

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

화났어? (Em giận hả?)

[hwa-nát-so?]


Phân tích

Là câu hỏi thể hiện bản thân có thắc mắc về việc nào đấy.

화             sự tức giận, cơn giận

났다         phát ra, sinh ra, nảy ra

화났다     giận

*화났다 + đuôi câu hỏi dạng thân mật “-아/어?” 

= 화났어? Em giận hả? 


Cách diễn đạt

* Cách nói “Em giận hả?” ở các dạng kính ngữ

Thân mật (ngang hàng)
화났어?
Thân mật kính trọng
화났어요?
Kính trọng

화나셨어요?

화나셨습니까?


* Cách thể hiện khác mang ý nghĩa tương tự mẫu câu “Em giận hả?”

삐졌어?
Em giận à?
선배, 기분이 안 좋으세요?
Tiền bối tâm trạng không vui ạ?
오늘 무슨 일이 있으세요?
Hôm nay bố/mẹ/ông/bà có việc gì vậy ạ?


* Cách trả lời cho mẫu câu “Em giận hả?”

어, 화났어.
Ừ, em giận rồi.
아니, 화 안 났어.
Không, em không giận.
괜찮아.
Em không sao.
몰라.
Em không biết.
됐어.
Thôi khỏi.


* Các cách thể hiện khi ghép với từ “화”-“cơn giận, sự tức giận” trong mẫu câu “Em giận hả?”

화가 가라앉다
Nguôi giận
화를 풀다
Giải tỏa cơn giận
화를 누르다
Kìm nén cơn giận
화를 끓이다
Giận sôi máu / Sôi sục giận dữ


Lựa chọn của ban biên tập