Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nghệ sĩ

BTOB

#Tiểu sử ca sỹ l 2018-07-30


Thành viên: Eunkwang, Minhyuk, Changsub, Hyunsik, Peniel, Ilhoon, Sungjae

Thể loại: K-pop, Dance-pop, R&B, Ballad

Công ty quản lý: Cube Entertainment


BTOB (viết tắt của Born to Beat) ra mắt năm 2012 với EP “Born to Beat” và phát hành album phòng thu đầy đủ đầu tiên vào năm 2015. Năm 2014 , BTOB bắt đầu xâm nhập thị trường âm nhạc Nhật Bản dưới sự hậu thuẫn của Kiss Entertainment.


Studio Albums

Complete (Full length, 6/2015)

Brother Act. (Full length, 10/2017)


EPs, Singles & Remakes

Insane (Single, 3/2012)

Born TO Beat (EP, 4/2012)

Father (Single, 5/2012)

Born TO Beat Asia Special Edition (EP, 5/2012)

Press Play (EP, 9/2012)

Second Confession (Single, 4/2013)

Thriller (EP, 9/2013)

Beep Beep (Single, 2/2014)

Move (EP, 9/2014)

The Winter’s Tale (EP, 12/2014)

I Mean (EP, 10/2015)

Remember That (EP, 3/2016)

I Want to Vacation (Single, 8/2016)

New Men (EP, 11/2016)

Feel’em (EP, 3/2017)

This is Us (EP, 6/2018)

Lựa chọn của ban biên tập