Nghe Menu Nghe nội dung

Oh My Girl

#Tiểu sử ca sỹ l 2018-10-08


Thể loại: K-pop

Công ty quản lý: WM Entertainment

Thành viên: Hyojung, Mimi, YooA, Seunghee, Jiho, Binnie, Arin

Cựu thành viên: JinE

Nhóm phụ: Oh My Girls Banhana


Oh My Girl (OH MY GIRL hay OMG) đượcWM Entertainment thành lập năm 2015 với 8 thành viên Hyojung, Mimi, YooA, Seunghee, Jiho, Binnie, Arin, và JinE. Tuy nhiên, lý do sức khỏe đã buộc JinE phải chia tay với nhóm chỉ sau 2 năm gắn bó. Tháng 4/2018, nhóm phụ Oh My Girl Banhana ra mắt với 3 thành viên Hyojung, Binnie và Arin.


Oh My Girl (EP, 4/2015)

Closer (EP, 10/2015)

Pink Ocean (EP, 3/2016)

Windy Day (Studio, 5/2016)

A-ing (Single, 8/2016)

Coloring Book (EP, 4/2017)

Secret Garden (EP, 1/2018)

Remember Me (EP, 12/2018)

Lựa chọn của ban biên tập