Nghe Menu Nghe nội dung

Radio tình yêu (3) 왜 그래?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2018-10-08

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

왜 그래?  (Sao vậy?) 

[Wae gue re?]


Phân tích

Câu hỏi về tình hình, hay chuyện gì đang xảy ra với đối phương một cách thân mật, với thái độ ngạc nhiên.

               Tại sao

그렇다?     Như thế, như vậy

그래?         Như vậy (dạng thân mật)

*그렇다 + đuôi câu kết thúc ở dạng thân mật “()” = “그래

 

Cách diễn đạt

* Cách nói “Sao vậy?” ở các dạng kính ngữ

Kính trọng thân mật
왜 그래요?
Kính trọng
왜 그러세요?
Kính trọng cao nhất    

왜 그러십니까?


* Một số cách hỏi khi nhận thấy có chuyện gì đó xảy ra


Ý nghĩa
Mức độ kính trọng
무슨 일이야?
Chuyện gì vậy? dạng thân mật
무슨 일이에요?
dạng kính trọng thân mật

무슨 일입니까?

무슨 일이세요?

dạng kính ngữ


* Giới thiệu từ “대박”

대박    Con tàu lớn (nghĩa đen)

Chỉ vật gì đó to lớn, việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng (nghĩa bóng)

대박이 났다
Làm nên chuyện lớn bất ngờ.
대박이 터졌다
대박을 터뜨렸다
대박!
Bày tỏ sự bất ngờ (từ cảm thán)
대박선물Món quà to
대박할인Giảm giá sốc
대박가격

Giá sốc


Lựa chọn của ban biên tập