Nghe Menu Nghe nội dung

Công bố kế hoạch trung hạn về quốc phòng, giai đoạn 2019-2023 

#Thời sự qua góc nhìn KBS l 2019-01-11

Tin tức

Công bố kế hoạch trung hạn về quốc phòng, giai đoạn 2019-2023 

Kế hoạch trung hạn về quốc phòng

Kế hoạch trung hạn về quốc phòng của Hàn Quốc là kế hoạch đánh giá và phân bổ nguồn tài chính sử dụng cho quốc phòng trong vòng 5 năm. Nói một cách đơn giản, đây là một trong những kế hoạch trọng tâm, làm nền tảng cho tất cả các hoạt động quốc phòng. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên những đánh giá tổng hợp về việc cải thiện, vận hành và duy trì năng lực phòng vệ, căn cứ vào nhu cầu thiết yếu về sức mạnh quân sự và chính sách quốc phòng. Kế hoạch trung hạn thường là 5 năm, lần này từ năm 2019 đến năm 2023.


Tăng chi phí cải thiện năng lực phòng vệ

Điểm cốt yếu của Kế hoạch quốc phòng 2019-2023 là nâng mức chi phí cải thiện năng lực phòng vệ lên bình quân 10,8%/năm. Chi phí vận hành năng lực chiến đấu cũng tăng 5,8%. Theo đó, tỷ trọng của chi phí cải thiện năng lực phòng vệ trong chi phí quốc phòng tăng từ 32,9% trong năm 2019 lên 36,5% trong năm 2023. Tổng ngân sách dành cho cải thiện năng lực phòng vệ trong 5 năm tới là 94.100 tỷ won (84,16 tỷ USD). Trong đó, 65.600 tỷ won (gần 58,7 tỷ USD) được dùng để “thực hiện khả năng răn đe chiến lược nhằm đối phó với mối đe dọa toàn diện”, như đối phó với uy hiếp hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), đảm bảo năng lực quân sự nòng cốt của quân đội Hàn Quốc khi tiếp nhận quyền tác chiến thời chiến từ Mỹ, đảm bảo năng lực thiết yếu quốc phòng khi cải tổ cơ cấu quân đội. Điểm thu hút sự chú ý là cụm từ “Hệ thống ba trụ cột (3K) kiểu Hàn Quốc” được thay đổi thành cụm từ “Đối phó với uy hiếp hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt”. 3K là hệ thống đối phó với mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên, lấy chữ K trong ba hệ thống là Hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa "Kill Chain", Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD) và Hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng (KMPR). Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết dù cụm từ chuyên môn có thay đổi, nhưng các dự án liên quan vẫn tiếp tục được xúc tiến.


Tăng ngân sách cho nghiên cứu và phát triển quốc phòng

Ngoài ra, chi phí dành cho đầu tư nghiên cứu và phát triển quốc phòng cũng được mở rộng, chi phí cho đối phó với mối đe dọa phi quân sự mang tính siêu quốc gia như khủng bố, thảm họa, tai nạn và chi phí dành cho các dự án tăng cường năng lực bảo hộ công dân Hàn Quốc ở nước ngoài cũng tăng lên. Trong chi phí cải thiện năng lực phòng vệ, Bộ Quốc phòng cũng có kế hoạch nâng tỷ trọng nguồn kinh phí đầu tư để tăng sức cạnh tranh cho ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Để phát huy năng lực chiến đấu hiện có như tăng cường năng lực duy trì tác chiến và công tác đào tạo, huấn luyện, Chính phủ dự kiến phân bổ 176.600 tỷ won (gần 158 tỷ USD) cho việc vận hành năng lực chiến đấu. Số tiền này cụ thể sẽ được dùng để đảm bảo tỷ lệ vận hành thiết bị, vũ khí, tính năng đạn dược, tăng cường đào tạo huấn luyện một cách khoa học tập trung vào nhiệm vụ chiến đấu. Mức lương bổng của binh sĩ cũng dự kiến tăng lên 50% so với mức lương tối thiểu của năm 2017, cho đến năm 2023. Điều này đã được phản ánh trong dự thảo ngân sách quy mô 10.137,4 tỷ won (9,07 tỷ USD).

Lựa chọn của ban biên tập