Nghe Menu Nghe nội dung

Nghiên cứu sinh Tiến sỹ Việt chuyên ngành Hóa ứng dụng chia sẻ về quá trình học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc

#Chuyện từ Seoul l 2019-03-08

Chuyện từ Seoul

© Lê Trần Hữu Phúc

Lê Trần Hữu Phúc sinh năm 1989, đã từng đi du học tại Mỹ và tốt nghiệp Trường Đại Học bang Missouri tại Thành phố Saint Louis với chuyên ngành: Hệ thống thông tin (Information System). Sau khi quay trở về nước và tham gia giảng dạy ở một trường Cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phúc quyết định tiếp tục đi du học và chọn trường Đại học Yeungnam của Hàn Quốc là nơi để học tập và nghiên cứu ở bậc Cao học. Chuyên ngành Phúc chọn khi học Thạc sỹ là Khoa học máy tính (Computer Science) và chủ đề nghiên cứu là "Tối ưu hóa thuật toán tìm đường trong Hệ thống định vị, tìm đường". Sau khi tốt nghiệp Thạc sỹ, Phúc học lên Tiến sỹ với chuyên ngành Hóa ứng dụng (Applied Chemical Engineering), cụ thể là Hóa Tin. Chuyên ngành này hướng đến việc cải thiện những quy trình hóa học vào mục đích nâng cao đời sống như tối ưu hóa hiệu suất pin mặt trời, tối ưu hóa các quy trình sản xuất hóa dầu, tối ưu hóa các quy trình hóa công nghiệp.. bằng IT. Lần này, chủ đề nghiên cứu Phúc chọn là ứng dụng tin học (xử lý hình ảnh, AI) trong việc tối ưu hóa các quy trình công nghệ hóa, nhằm đạt chuẩn 4.0.

Mời quý vị nghe phần âm thanh.

Lựa chọn của ban biên tập