Nghe Menu Nghe nội dung

Tiên nữ và chàng tiều phu

#Hiệu sách Radio l 2020-05-19

Hiệu sách Radio

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng -


Hôm đó, chàng tiều phu cũng lên rừng đốn củi. Sau khi buộc được một bó củi to, chàng ngồi xuống nghỉ một lát.““Hỡi chàng tiều phu ơi. Cứu tôi với. Tôi bị người đi săn đuổi theo. Hãy giúp tôi trốn với!” 

 “Đây, ngươi hãy trốn vào đây!” 

Chàng tiều phu vội chỉ cho hoẵng trốn vào trong đống củi của mình và giả bộ đang đốn củi.

“Này anh, anh có thấy con hoẵng chạy qua đây không?” 

“Hoẵng à? Hình như nó chạy xuống phía suối kia…” ”


“이보시오~나무꾼 양반. 나 좀 살려주시오.

 포수가 날 쏘려고 뒤쫒아오고 있어요. 제발 나 좀 숨겨주시오”

“여기, 여기 들어가거라”


 나무꾼은 얼른 노루를 자신의 나무짐 속에 숨겼습니다.


“이보시오~ 여기 노루 한 마리가 지나갔을 텐데, 어디로 갔는지 아시오?”

“아 노루요~ 저기 계곡으로 달려갑디다~” Con hoẵng được cứu mạng nên quyết định sẽ trả ơn chàng tiều phu.“Ân huệ gì đâu…Ta không làm gì to tát cả. Ngươi cứ đi đường của ngươi đi!” 

“Nhưng tôi muốn đền ơn anh thật mà. Anh hãy đi theo tôi một lát nhé!”

 “Một lát nữa sẽ có các tiên nữ đáp xuống đây tắm. Anh hãy trốn trong bụi cây bên cạnh này và giấu đi một bộ đồ của tiên nữ. Thiếu cánh, tiên nữ sẽ không bay về trời được nữa. Khi đó anh hãy lấy tiên nữ làm vợ nhé!”

- “Lấy làm vợ? Ta lấy tiên nữ ư?”

- “Đúng rồi. Nhưng anh không được đưa lại áo cho tiên nữ cho đến khi có đủ 4 đứa con. Anh phải nhớ đấy!” 


“은혜는 무슨~ 됐으니 어서 갈 길 가거라~”


“아닙니다. 꼭 은혜를 갚고 싶고 싶습니다. 

 저 계곡으로 가면 하늘에서 선녀들이 내려 와 목욕을 할 겁니다.

 당신은 옆에 수풀에 숨어 있다가, 선녀 옷 하나를 감추어 두십시오,

 아무리 선녀라도 날개 달린 선녀 옷이 없으면 하늘에 못 올라갑니다.

 그러니 그때 선녀에게 가서 결혼해서 같이 살자고 하십시오”


” 선녀와 결혼을 한다고?”


“그렇습니다. 대신 아이가 넷이 생길 때까지는 절대로 선녀옷을 내줘서는 안됩니다.”


“그거야 뭐가 어렵겠느냐마는~”


“오늘 저를 살려줘서 정말 고맙습니다. 행복하게 잘 사세요~

 아이가 넷이 생길 때까지 

 절대 선녀옷을 내주면 안된다는 것만 꼭 기억하십시오”Từ đó, chàng tiều phu và tiên nữ sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi có ba người con. Thế nhưng một ngày nọ, chàng tiều phu đã không thể từ chối tiên nữ mà cho nàng xem chiếc áo năm xưa.

Lựa chọn của ban biên tập