Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Gã đàn ông nào cũng chỉ là đàn ông thôi (6) 오래 기다리셨지요?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-04-05

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

오래 기다리셨지요? (Anh đợi lâu rồi phải không?)

[o-rae gi-da-ri-syeot-ji-yo]


Phân tích 

Câu nghi vấn dùng khi muốn bày tỏ xin lỗi đối phương vì đã để đối phương chờ đợi lâu ở dạng kính trọng.


오래         lâu

기다리다     đợi

-시-        yếu tố kính ngữ

-었-        thì quá khứ

-지요?        đuôi câu hỏi dùng khi xác nhận một sự việc nào đó ở dạng thân mật kính trọng


* 오래 (lâu) + 기다리다 (đợi) + -시- (yếu tố kính ngữ) + -었- (thì quá khứ) + -지요? (đuôi câu hỏi) = 오래 기다리셨지요?  (Anh đợi lâu rồi phải không?)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Anh đợi lâu rồi phải không?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

오래 기다렸지? 

(o-rae gi-da-ryeot-ji)

Thân mật kính trọng

오래 기다렸지요? 

(o-rae gi-da-ryeot-ji-yo)

Kính trọng

오래 기다리셨지요? 

(o-rae gi-da-ri-syeot-ji-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Anh đợi lâu rồi phải không?"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Tỏ ý xin lỗi bạn thân vì đến muộn giờ hẹn.

미안해. 오래 기다렸지?

(mi-an-hae. o-rae gi-da-ryeot-ji)

Xin lỗi. Cậu đợi lâu rồi phải không?
Ca sĩ vừa gửi lời chào vừa bày tỏ xin lỗi vì để fan đợi mình lâu.

안녕하세요 여러분. 오래 기다렸지요? 

(an-nyeong-ha-se-yo yeo-reo-bun. o-rae gi-da-ryeot-ji-yo)

Chào các bạn. Các bạn đợi lâu rồi phải không?


Lựa chọn của ban biên tập