Nghe Menu Nghe nội dung

Những nữ sinh khiêu vũ (6) 좋아서

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2020-07-06

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

좋아서 (Vì thích)

[jo-a-seo]


Phân tích

Câu bày tỏ lý do mình làm việc gì đó vì thích thú, ở dạng thân mật trống không. 


좋다           thích                 

-아/어서        yếu tố "vì... nên"

*좋다 (thích) + -아/어서 (yếu tố "vì... nên") = 좋아서. (Vì thích.)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Vì thích".

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không좋아서. (jo-a-seo)
Thân mật kính trọng
좋아서요. (jo-a-seo-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Vì thích".

Tình huống
Mẫu câu
Ý Nghĩa
Khi bạn bè hỏi tại sao bạn nghe nhạc lại cười tủm tỉm.

좋아서 웃어. 

(jo-a-seo u-seo)

Mình thích bài hát này nên cười thôi.
Khi bạn bè hỏi tại sao bất cứ đứng nhìn ảnh thần tượng mãi không chịu đi.
좋아서. (jo-a-seo)
Mình thích nên đứng lại nhìn thôi. 
Khi mẹ hỏi tại sao bạn lại mua hai chiếc áo giống nhau chỉ khác mỗi màu.
좋아서요. 

(jo-a-seo-yo)

Vì con thích nên con mua thôi ạ. 


Lựa chọn của ban biên tập