Nghe Menu Nghe nội dung

Dự báo tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP của Hàn Quốc sau 40 năm

#Tin nổi bật trong tuần l 2020-09-05

Tin tức

ⓒYONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 2/9 công bố “Dự báo tài chính dài hạn 2020-2060”, trong đó phân tích tới năm 2060, tỷ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay. Báo cáo chỉ ra rằng Chính phủ cần cải cách mạnh mẽ các quỹ lương hưu, bảo hiểm xã hội, như nâng tỷ lệ đóng góp của người dân.

 

Tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP

Theo quy định, Chính phủ Hàn Quốc phải trình dự báo tài chính dài hạn lên Quốc hội 5 năm một lần, chia ra làm ba kịch bản là Chính phủ không có đối phó về chính sách, có đối phó về dân số, và có đối phó về tỷ lệ tăng trưởng.

Trước tiên, trong trường hợp Chính phủ không có đối sách về chính sách, tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP sẽ tăng lên thành 81,8% vào năm 2060, gần gấp đôi so với năm 2020 là 43,5%. Nguyên nhân là bởi trong khi dân số ngày một giảm do tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa, tỷ lệ tăng trưởng giảm, các khoản chi như chi phí phúc lợi xã hội lại gia tăng mạnh. Trong trường hợp Chính phủ đối phó tích cực với sụt giảm dân số thì tới năm 2060, tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP sẽ là 79,7%, dù đỡ hơn nếu so với kịch bản là Chính phủ không có đối sách gì, nhưng hiệu quả cải thiện không lớn. Nếu Chính phủ đối phó thành công về tỷ lệ tăng trưởng như nâng cao năng suất sản xuất, thì tới năm 2060, tỷ lệ nợ trên GDP sẽ chỉ tăng 64,5%. Nếu Chính phủ thực hiện một “gói chính sách” gồm nhiều phương án mở rộng nguồn thu ngân sách thì tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP sau 40 năm sẽ duy trì ngưỡng 55,1%. Dựa vào các kịch bản nêu trên, Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu quản lý tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP ở ngưỡng trên dưới 60% vào năm 2060.

 

Dự báo về dân số và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế

Trong trường hợp Chính phủ không có đối sách đặc biệt, tới năm 2060, dân số Hàn Quốc sẽ còn 42.840.000 người, giảm 8.940.000 người so với dân số dự báo năm nay là 51.780.000 người. Đặc biệt, dân số trong độ tuổi lao động năm 2060 được dự báo là 20.580.000 người, giảm tới 16.780.000 người. Trong trường hợp Chính phủ đối phó tích cực với xu hướng giảm dân số thì dân số Hàn Quốc tới năm 2060 sẽ còn 48.080.000 người, giảm 3.860.000 người. Mức giảm dân số lao động là 14.030.000 người.

Nếu Chính phủ không có biện pháp đối phó tích cực thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực tế bình quân giai đoạn 2050-2060 sẽ rơi xuống còn 0,5%, trong trường hợp đối phó tích cực là 1,3%. Tỷ lệ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2030 được dự báo là 2,3%.

Ngoài ra, Chính phủ dự báo bi quan rằng 4 quỹ lương hưu của Hàn Quốc gồm Quỹ lương hưu quốc gia, Quỹ lương hưu công chức, Quỹ lương hưu giáo viên, Quỹ lương hưu quân nhân sẽ sớm cạn kiệt. Nếu tình hình hiện nay vẫn tiếp diễn thì Quỹ lương hưu quốc gia sẽ chuyển sang thâm hụt vào năm 2041, Quỹ lương hưu giáo viên vào năm 2029. Sau đó, Quỹ lương hưu quốc gia sẽ cạn kiệt vào năm 2056, Quỹ lương hưu giáo viên năm 2049. Tỷ lệ thâm hụt thu chi trên GDP của Quỹ lương hưu công chức vào năm 2060 là 0,6%, cao hơn 0,5% so với năm 2020, của Quỹ lương hưu quân nhân là 0,17%, tăng 0,08% so với năm nay.

 

Đối phó của Chính phủ

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch áp dụng tiêu chuẩn tài chính ở 4 lĩnh vực là thu, chi ngân sách, cán cân tài chính và nợ quốc gia. Về trung và dài hạn, Chính phủ sẽ quản lý tỷ lệ tăng chi tiêu ngân sách ở mức tương đương tỷ lệ tăng trưởng GDP danh nghĩa. Để 4 quỹ lương hưu và 4 quỹ bảo hiểm không bị cạn kiệt, Chính phủ sẽ tiến hành thảo luận phương án cải cách các loại quỹ, trong đó một phương án được đề xuất là nâng tỷ lệ đóng góp của cá nhân trong Quỹ lương hưu quốc gia.

Lựa chọn của ban biên tập