Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đường đến sân bay (5) 당연하지

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-09-27

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

당연하지 (Đương nhiên rồi)

[dang-yeon-ha-ji]


Phân tích

Câu dùng không để khẳng định về sự việc, nội dung đã được đề cập trước đó ở dạng thân mật trống.


당연하다    đương nhiên, tất nhiên

-지        đuôi kết thúc câu dạng thân mật dùng khi nhấn mạnh ý khẳng định


* 당연하다 (đương nhiên) + -지 (đuôi kết thúc câu) = 당연하지 (Đương nhiên rồi)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Đương nhiên rồi"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

당연하지

(dang-yeon-ha-ji)

Thân mật kính trọng

당연하지요

(dang-yeon-ha-ji-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Đương nhiên rồi"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa

Người mẹ trả lời khi con trai hỏi là có còn nhớ lời hứa tặng đồ chơi cho con hay không.

당연하지. 내일 사 줄게.

(dang-yeon-ha-ji. nae-il sa jul-ge)

Đương nhiên rồi. Mai mẹ mua cho nhé.

Nhân viên cấp dưới khẳng định sẽ tham dự bữa tiệc tối của nhóm.

당연하지요. 당연히 참석합니다.

(dang-yeon-ha-ji-yo. dang-yeon-hi cham-seo-kam-ni-da)

Đương nhiên rồi ạ. Chắc chắn là em sẽ tham dự ạ.


Lựa chọn của ban biên tập