Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bác sĩ trại giam (8) 얼굴 좀 보자

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2022-01-17

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

얼굴 좀 보자 (Để xem mặt mũi ra sao!)

[eol-gul jom bo-ja]


Phân tích 

Câu đề nghị gặp mặt trực tiếp đối phương sau một thời gian dài hoặc thể hiện quyết tâm gặp để biết đối tượng được đề cập đến là người như thế nào ở dạng thân mật trống không.


얼굴     khuôn mặt

좀     một chút, làm ơn

보다    xem

-자     đuôi kết thúc câu dạng thân mật, có nghĩa đề nghị người nghe cùng làm việc gì hoặc thể hiện ý chí của người nói


* 얼굴 (khuôn mặt) + 좀 (một chút, làm ơn) + 보다 (xem) + -자 (đuôi kết thúc câu) = 얼굴 좀 보자 (Để xem mặt mũi ra sao!)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Để xem mặt mũi ra sao!"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

얼굴 좀 보자 

(eol-gul jom bo-ja)


* Ứng dụng mẫu câu "Để xem mặt mũi ra sao!"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Lâu ngày gọi điện cho bạn để gợi ý gặp nhau vào cuối tuần.

주말에 얼굴 좀 보자.

(ju-ma-re eol-gul jom bo-ja)

Cuối tuần gặp mặt nhé.
Tỏ ý muốn đi cùng người bạn để gặp Joon-ho và người yêu cậu ấy.

나도 준호 여자 친구 얼굴 좀 보자. 

(na-do jun-ho yeo-ja chin-gu eol-gul jom bo-ja)

Để xem mặt của bạn gái Joon-ho ra sao!


Lựa chọn của ban biên tập