Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đôi giầy đỏ (10) 복 받았네

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2022-08-08

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

복 받았네 (Có phúc mà)

[bok ba-dan-ne]


Phân tích 

Câu dạng thân mật trống không dùng khi vui mừng nói trong trường hợp gặp may mắn hay nhận được kết quả tốt đẹp.


복        phúc lộc, may mắn

받다        có, nhận

-았-        thì quá khứ 

-네        đuôi câu cảm thán ở dạng thân mật


* 복 (phúc lộc, may mắn) + 받다 (có, nhận) + -았- (thì quá khứ) + -네 (đuôi câu cảm thán) = 복 받았네 (Có phúc mà)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Có phúc mà"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

복 받았네 

(bok ba-dan-ne)

Thân mật kính trọng

복 받았네요 

(bok ba-dan-ne-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Có phúc mà"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Chúc mừng hàng xóm trúng được giải nhất của chương trình khuyến mãi.

와, 축하해 민영 엄마! 진짜 복 받았네.

(ua, chu-ka-hae mi-nyeong eom-ma! jin-jja bok ba-dan-ne)

Oa~ Chúc mừng mẹ Min-young! Thật có phúc mà.

Ngưỡng mộ nói với chị đồng nghiệp có con trai hiền lành, học giỏi và đẹp trai.

선배 진짜 복 받았네요. 그게 최고의 복이죠. 

(seon-bae jin-jja bok ba-dan-ne-yo. geu-ge choe-go-ui bo-gi-jyo)

Chị thật có phúc mà. Đó là điều may mắn nhất đấy.


Lựa chọn của ban biên tập