Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khi hoa trà nở (12) 앞가림이나 하세요

2023-05-22

Mẫu câu trong tuần 

앞가림이나 하세요 (Hãy tự lo cho bản thân đi đã)

[ap-ga-ri-mi-na ha-se-yo]


Phân tích 

Câu thân mật kính trọng dùng khi khuyên đối phương đừng quan tâm đến chuyện của người khác mà hãy làm việc của bản thân mình cho thật đàng hoàng.


앞가림          vượt qua những việc xảy ra trước mắt bằng chính sức lực của mình

-이나               từ kết hợp sau danh từ, bổ sung ý nghĩa cho danh từ để làm rõ nghĩa đây là sự lựa chọn khả thi nhất

하다                làm

-세요               đuôi câu cầu khiến dạng kính trọng


앞가림 (vượt qua những việc xảy ra trước mắt bằng chính sức lực của mình) + -이나 (bổ sung ý nghĩa cho danh từ đứng trước để làm rõ nghĩa đây là sự lựa chọn khả thi nhất) + 하다 (làm) + -세요 (đuôi câu cầu khiến dạng kính trọng) = 앞가림이나 하세요 (Hãy tự lo cho bản thân đi đã)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Hãy tự lo cho bản thân đi đã"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

앞가림이나 해

(ap-ga-ri-mi-na hae)
Thân mật kính trọng

앞가림이나 하세요

(ap-ga-ri-mi-na ha-se-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Hãy tự lo cho bản thân đi đã"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Đáp trả khi bị đối phương chế nhạo bản thân sẽ thất bại nếu khởi nghiệp.

 일은 내가 알아서  테니까 너는  앞가림이나 해.

(nae i-reun nae-ga a-ra-seo hal te-ni-kka neo-neun ne ap-ga-ri-mi-na hae)

Việc của chị thì chị sẽ tự giải quyết, em hãy tự lo cho bản thân đi đã.

Khuyên chồng lo bản thân khi nghe chồng lo chuyện của bạn.

남의 일에 신경 쓰지 말고 당신 앞가림이나 하세요.

(na-mui i-re sin-gyeong sseu-ji mal-go dang-sin ap-ga-ri-mi-na ha-se-yo)

Đừng để ý đến chuyện của người khác mà anh hãy tự lo cho bản thân đi đã.


Lựa chọn của ban biên tập