Nghe Menu Nghe nội dung

Nghệ sĩ

N.Flying

#Tiểu sử ca sỹ l 2020-07-06


Thành viên hiện tại: Lee Seung-hyub, Cha Hun, Kim Jae-hyun, Yoo Hwe-seung, Seo Dong-sung

Thể loại: Rock, K-pop, Rap rock, Alternative rock

Công ty giải trí: FNC

Hoạt động từ: 2013


N. Flying (viết tắt của New Flying) là ban nhạc dưới trướng công ty FNC Entertainment. Năm 2013, nhóm phát hành đĩa đơn kỹ thuật số đầu tiên tại Nhật Bản trước khi ra mắt chính thức tại Hàn Quốc năm 2015. N.Flying gồm bốn thành viên là Kwon Kwang-jin, Lee Seung-hyub, Cha Hun và Kim Jae-hyun. Năm 2017, nhóm bổ sung thành viên Yoo Hwe-seung, Kwon Kwang-jin rời nhóm một năm sau đó và đến năm 2020, Seo Dong-sung vào thay thế vị trí của anh. 


Studio & Live

BROTHERHOOD (full length, 2019)

 

Singles & EPs

So, 通 (EP, 2019)

Kick-Ass (single, 2019)

Yaho (EP, 2019)

Spring Memories (EP, 2019)

Rooftop (single, 2019)

Like a Flower (single, 2018)

How Are You? (EP, 2018)

The Hottest: N.Flying (EP, 2018)

The Real: N. Flying (EP, 2017)

Lonely (single, 2015)

Awesome (EP, 2015)

Endless Summer (single, 2016)

Lựa chọn của ban biên tập