Nghe Menu Nghe nội dung

Văn hóa

Lá gan thỏ

#Hiệu sách Radio l 2020-05-26

Hiệu sách Radio

ⓒ Getty Images Bank

“Chuyên đề đặc biệt kỉ niệm tháng Gia đình”

Tác phẩm thứ tư: truyện cổ tích “Lá gan thỏ”


- Trích đoạn nội dung phát sóng -


Bỗng một hôm, Long vương mắc bệnh nặng. Dù thuộc hạ của ngài đã tìm mọi loại thuốc quý dưới đại dương và mời các danh y đến thăm bệnh, sức khoẻ của Long vương vẫn không có gì tiến triển.““Ôi, thế là ta phải chết sao? Ta sẽ không được ăn của ngon, vật lạ, không được ngắm bao cảnh quan kỳ thú. Trên đời này còn bao điều thú vị mà ta lại phải ra đi sớm thế sao?”

“Ta là tiên sống trên trời, nghe tin Long vương bệnh nên đến thăm ngài đây.”

“Ôi, thưa vị tiên, xin hãy cứu ta!”

“Cũng không phải là không có cách…”

“Là cách nào? Cách nào có thể cứu mạng ta?”

 “Ngài hãy đi tìm con thỏ trong rừng sâu và ăn gan của nó thì sẽ khỏi bệnh.”

“Gan của thỏ ư? Nhưng thỏ là con gì?”

“Con thỏ có đôi tai dài, hai mắt to tròn, thân mảnh và đuôi thì ngắn cũn.””

  

“아, 나는 이렇게 죽는가보다. 이 재미난 세상을 하직해야 하다니 어찌하면 좋을꼬” 


그러던 어느 날, 신선이 나타났습니다.


“저는 하늘에 사는 신선인데,  용왕님께 깊은 병이 생겼다는 소식을 듣고 찾아왔습니다” 


“아이고~ 신선님.  제발 저 좀 살려주십시오”


“딱 한가지 방법이 있기는 한데....” 


“그게 뭡니까? 제가 살 수 있는 그 딱 한가지 방법이?” 


“산속에 사는 토끼의 간을 구해서 먹으면 병을 고칠 수 있습니다” 


“토끼의 간이요? 토끼라~ 토끼가 도대체 뭡니까?”   


“토끼로 말할 것 같으면, 

두 귀는 쫑긋쫑긋, 두 눈은 동글동글.

허리는 늘씬늘씬, 꼬리는 뭉특뭉특하게 생긴 동물입니다” Con rùa họ Byeol, hiệu là Jubu cầm theo bức tranh thỏ và đi lên hạ giới.““Ôi, ta cứ tưởng chỉ có long cung là nhất, không ngờ còn có nơi như thế này. Đẹp quá! Không ngờ ta cũng có dịp nhìn thấy những cảnh này.”

Nhiều loài vật là thế, mà sao vẫn chưa thấy bóng dáng thỏ ở đâu?

“Thỏ ở đâu cơ chứ? Hay nó nằm ngủ xó nào nhỉ? Phải tìm cách gặp thỏ sớm thôi!””


“세상에~ 나는 용궁이 세상의 전부인줄 알았는데 이런 곳이 있네~ 정말 좋구나, 좋아.  내가 이런 구경을 다 할줄이야~” 

 

자라는 난생처음 보는 경치에 한참동안 눈길을 빼앗겼습니다.


 “아참, 내가 이럴때가 아니지~  빨리 토끼를 잡아서 용궁으로 돌아가야지~

근데 어딜가야 토끼를 만날 수 있으려나”

Lựa chọn của ban biên tập