Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Bác sĩ nhân ái (5) 어떻게 오셨어요?

2016-02-01


어떻게 오셨어요? (Đến đây có việc gì ạ?)
 [Ờ-tơ-khê-ô-si-ớ-sờ-yố]

Thường được dùng trong trường hợp hỏi mục đích đến địa điểm nói là gì.
어떻게 như thế nào
오셨어요? = 오셨다 đã đến + dạng nghi vấn thân mật kính trọng -어요?


* Cách hỏi mục đích đến với các mức độ kính ngữ
Đã đến 오셨다 = dạng kính ngữ của 왔다

Dùng “오셨다”Dùng “왔다”
Thân mật-어떻게 왔어?
Thân mật kính trọng어떻게 오셨어요?어떻게 왔어요?
Kính trọng어떻게 오셨습니까?-


* Các cách hỏi mục đích đến khác
무슨 일로 오셨어요? Đến đây có việc gì ạ?
Bảo vệ một khu chung cư, thấy khách
đi khu nhà vào thì hỏi xem người đó
đến để thăm nhà nào, gặp ai
→ 무슨 일로 오셨어요?
어떻게 오셨어요? Đến đây có việc gì ạ?
Tình cờ gặp người quen ở khu phố gần
nhà mình. Thấy người đó, bạn có thể
hỏi một cách thân mật hơn
→ 어떻게 왔어요?
웬일이세요? Có việc gì thế ạ?
Yoon-seo thấy cô nhân viên nhà ăn
đứng trước cửa văn phòng
→ 웬일이세요?
무엇을 도와 드릴까요?/ 뭘 도와 드릴까요? Tôi có thể giúp gì ạ?
Khách đến văn phòng→ 무엇을 도와 드릴까요?
뭘 도와 드릴까요?
어떻게 도와 드릴까요? Tôi có thể giúp cô như thế nào nhỉ?
누구를 찾으세요? Anh/chị tìm ai ạ?


* Ý nghĩa khác của câu hỏi “어떻게 오셨어요?” 
Hỏi phương tiện đến
어떻게 오셨어요?
(Làm thế nào để đến đây vậy?)
Đến một buổi hẹn, hỏi người khác
→ 어떻게 오셨어요? (Anh/chị đã đến đây bằng cách nào vậy?)
= 뭐 타고 오셨어요? (Đã đi gì đến đây vậy?)


Bác sĩ nhân ái  (5) 어떻게 오셨어요?

Lựa chọn của ban biên tập