Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Dan, Tình yêu duy nhất (3) 꿈에도 몰랐지

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2022-09-19

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

꿈에도 몰랐지 (Anh có nằm mơ cũng không nghĩ tới)

[kku-me-do mol-lat-ji]


Phân tích 

Câu nhấn mạnh việc hoàn toàn không nghĩ đến một sự thật nào đó ở dạng thân mật trống không.


꿈        giấc mơ

-에        trong, ở 

-도         cũng, cả

모르다        không biết

-았-         thì quá khứ

-지        đuôi câu dùng khi nói ra suy nghĩ của mình một cách thân mật với đối phương


* 꿈 (giấc mơ) + -에 (trong, ở) + -도 (cũng, cả) + 모르다 (không biết) + -았- (thì quá khứ) + -지 (đuôi kết thúc câu dạng thân mật) = 꿈에도 몰랐지 (Nằm mơ cũng không nghĩ tới)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Anh có nằm mơ cũng không nghĩ tới"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

꿈에도 몰랐지

(kku-me-do mol-lat-ji)

Thân mật kính trọng

꿈에도 몰랐지요 

(kku-me-do mol-lat-ji-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Anh có nằm mơ cũng không nghĩ"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Xin lỗi bạn thân do đã khăng khăng đòi đi du lịch dù có dự báo trời mưa to.

미안해, 이렇게 폭우가 내릴 줄 꿈에도 몰랐지.

(mi-an-hae, i-reo-ke po-gu-ga nae-ril jul kku-me-do mol-lat-ji)

Xin lỗi, tớ có nằm mơ cũng không nghĩ lại có mưa lớn như vậy.

Khi được đồng nghiệp tiền bối hỏi lý do nghỉ việc.

회사 다니면서 육아하는 게 이렇게 힘들 줄 꿈에도 몰랐지요. 

(hoe-sa da-ni-myeon-seo yu-ga-ha-neun ge i reo-ke him-deul jul kku-me-do mol-lat-ji-yo)

Em có nằm mơ cũng không nghĩ là vừa đi làm vừa nuôi con vất vả như vậy ạ.


Lựa chọn của ban biên tập