Nghe Menu Nghe nội dung

Học tiếng Hàn

Cuộc đời hoàng kim (3) 필요 없습니다.

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2019-04-01

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

필요 없습니다. (Tôi không cần đâu.)

[Pi-ro-eop-seum-ni-ta.]


Phân tích

Câu nói ở dạng kính trọng cao nhất, dùng để thông báo với đối phương rằng bản thân không cần một vật, một việc nào đó 

필요        cần thiết

없다        không

-습니다   đuôi kết thúc câu kính trọng

* 필요 (cần thiết) + 없다 (không) + -습니다 (đuôi kết thúc câu kính trọng) = 필요 없습니다 (Tôi không cần đâu)

 

Cách diễn đạt

* Cách nói “Tôi không cần đâu” ở các dạng kính ngữ

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật
필요 없어 [Pi-ro-eop-seo]
Kính trọng thân mật
필요 없어요 [Pi-ro-eop-seo-yo]
Kính trọng
필요 없습니다 [Pi-ro-eop-seum-ni-ta]


* Các dạng biểu đạt nghĩa “không cần” 

필요하지 않다 [Pi-ro-ha-ji-an-tha]  / 안 필요하다 [An-pi-ro-ha-ta]

불필요하다 [Bul-pi-ro-ha-ta]


* Áp dụng mẫu câu “Tôi không cần đâu” trong giao tiếp tiếng Hàn

Ví dụ
Ý nghĩa

도움이 필요 없습니다.

[Do-u-mi-pi-ro-eop-seum-ni-ta]

Tôi không cần sự giúp đỡ đâu.

돈이 필요 없어요.

[Do-ni-pi-ro-eop-seo-yo]

Tôi không cần tiền đâu.

전화할 필요 없습니다.

[Jeon-hwa-hal-pi-ro-eop-seum-ni-ta]

Anh/chị/ông/bà không cần gọi điện nữa đâu ạ.


* Giải thích cụm từ “목이 좋다”

Cấu tạo
Ý nghĩa

“목이 좋다” [Mo-gi-jot-tha]

- 목 là “mục”, một đơn vị hành chính thời Goryeo, tương đương “thành phố trực thuộc trung ương”, thường được đặt ở những nơi có vị trí tốt.

 - -이: yếu tố đứng sau chủ ngữ

 - 좋다: tốt đẹp

- Dùng để chỉ một vị trí kinh doanh, buôn bán nào đó gần đường lớn, thuận tiện về mặt giao thông.


Lựa chọn của ban biên tập