Nghe Menu Nghe nội dung

Học tiếng Hàn

Cuộc đời hoàng kim (10) 어떡해?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2019-05-20

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

어떡해? (Làm sao đây?)

[O-tteo-khe]


Phân tích

Câu tự vấn, dùng để tự hỏi bản thân phải làm thế nào khi gặp tình huống lo lắng, sợ hãi, không biết phải xử trí ra sao.

어떡해?  =  어떻게 해?

어떻게     như thế nào

하다         làm

-어/여      đuôi câu hỏi thân mật.

                                        

* 어떻게 (như thế nào) + 하다 (làm) + -어/여 (đuôi câu hỏi thân mật) = 어떡해? (Làm sao đây?)


Cách diễn đạt

* Cách nói tương tự có nghĩa “Làm sao đây?

Ví dụ
Nghĩa

어떡하지?

(O-tteo-kha-ji)

Làm sao nhỉ?

어쩌지? 

(O-jjeo-ji?)

Làm thế nào nhỉ?

어떡하면 좋지? 

(O-tteo-kha-myeon-jot-ji?)

Làm thế nào thì tốt nhỉ?


* Áp dụng mẫu câu “Làm sao đây?” trong giao tiếp

Ví dụ
Nghĩa 

어머, 어떡해!

(O-mo-o-tteo-khe)

Ôi trời, làm sao đây?

- Tình huống: sắp hoàn thành xong bài báo cáo thì đột ngột máy tính bị hỏng.

어떡해? 지갑을 까먹었네.

(O-tteo-khe-ji-gap-eul-kka-mo-keot-ne)

Làm sao đây? mình quên ví rồi 

- Tình huống: đi mua đồ ăn mà quên mang theo ví

어떡해? 빨리 가야 되는데...어떡하지? 

(O-tteo-khe-ppal-li-ga-ya-tue-neun-te-o-tteo-ha-ji)

Làm sao đây? Mình phải đi gấp mà... Làm sao giờ?

- Tình huống: đang vội đi nhưng xe bị hỏng trên đường vắng.


* Cách hỏi người khác “Làm thế nào?” ở các dạng kính ngữ

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật
어떻게 해? (O-tteo-khe-hae)
Kính trọng thân mật
어떻게 해요? (O-tteo-khe-hae -yo)
Kính trọng
어떻게 합니까? (O-tteo-khe-ham-ni-kka)


* Áp dụng cách hỏi người khác “Làm thế nào?” trong thực tế

Ví dụ
Nghĩa

기차표 예약은 어떻게 해요? 

(Ki-cha-pyo-ye-ya-geun-o-tteo-khe-he-yo)

Đặt vé tàu hỏa như thế nào ạ?
공항은 어떻게 가요? 

(Gong-hang-eun-O-tteo-khe-ga-yo)

Đi sân bay như thế nào ah?

요즘 어떻게 지내요? 

(Yo-jeum-o-tteo-khe-ji-nae-yo)

Dạo này, anh sống thế nào ạ?


Lựa chọn của ban biên tập