Nghe Menu Nghe nội dung

Học tiếng Hàn

Những nữ sinh khiêu vũ (9) 놀러 와요

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2020-07-27

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

놀러 와요 (Qua chơi nhé)

[nol-leo wa-yo]


Phân tích

Câu dùng khi người nói muốn mời hoặc rủ ai đó qua chỗ mình chơi ở dạng thân mật kính trọng. 


놀다               chơi

-러                  yếu tố thể hiện ý định, mục đích làm gì đó

오다               đến

-아/어요       đuôi câu dạng thân mật kính trọng 

* 놀다       (chơi) + -러 (yếu tố thể hiện ý định, mục đích làm gì đó) +오다 (đến) + -아/어요 (đuôi câu dạng thân mật kính trọng) = 놀러 와요. (Qua chơi nhé.)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Qua chơi nhé"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không놀러 와. (nol-leo wa)
Thân mật kính trọng
놀러 와요. (nol-leo wa-yo)
Kính trọng

놀러 오세요. (nol-leo o-se-yo)

놀러 오십시오. (nol-leo o-sip-si-o)


* Ứng dụng mẫu câu "Qua chơi nhé"

Tình huống
Mẫu câu
Ý Nghĩa
Mời bạn qua nhà chơi.

놀러 와. 

(nol-leo wa)

Qua nhà mình chơi nhé.
Mời bạn người Hàn Quốc sang Việt Nam chơi.

베트남에 놀러 오세요. 

(Be-teu-na-me nol-leo-o-se-yo)

Chị sang Việt Nam chơi đi.
Mời họ hàng ở quê lên thành phố chơi.

언제 한번 놀러 오십시오. 

(Eon-je han-beon nol-leo-o-sip-si-o)

Khi nào bác lên chơi nhé ạ.


Lựa chọn của ban biên tập