Nghe Menu Nghe nội dung

Học tiếng Hàn

Một lần đò (11) 모른 척 해줘

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2020-11-09

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

모른 척 해줘 (Anh hãy giúp em vờ như không biết nhé)

[mo-reun cheok hae-jwo]


Phân tích

Câu nhờ vả đối phương giả vờ như không biết chuyện gì đó ở dạng thân mật trống không.


모르다                  không biết

-(은)ㄴ 척하다       giả vờ, vờ như

-해줘                    nhờ vả đối phương làm giúp việc gì đó ở dạng thân mật


* 모르다 (không biết) + -(은)ㄴ 척하다 (giả vờ, vờ như) + -해줘 (nhờ vả đối phương làm giúp việc gì đó ở dạng thân mật) = 모른 척 해줘 (Hãy giúp tôi vờ như không biết)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Anh hãy giúp em vờ như không biết nhé"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
모른 척 해줘 (mo-reun cheok hae-jwo)
모른 척 해줄래? (mo-reun cheok hae-jul-lae?)
Thân mật kính trọng
모른 척 해주세요 (mo-reun cheok hae-ju-se-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Anh hãy giúp em vờ như không biết nhé"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Dặn em gái giữ bí mật với bố mẹ việc mình đã dùng hết tiền tiêu vặt để mua album.

모른 척 해줘 (mo-reun cheok hae-jwo)

Hãy giúp chị vờ như không biết nhé.
모른 척 해줄래? (mo-reun cheok hae-jul-lae?)
Em giúp chị vờ như không biết nhé?
Nhờ bà giữ bí mật với mẹ việc mình đã làm rơi vỡ bát ăn cơm.
할머니, 모른 척 해주세요. 제발.
(hal-meo-ni, mo-reun cheok hae-ju-se-yo. je-bal.)    
Bà ơi, bà hãy giúp cháu vờ như không biết nhé. Đi mà bà.


Lựa chọn của ban biên tập