Nghe Menu Nghe nội dung

Học tiếng Hàn

Một lần đò (13) 진심이야?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2020-11-23

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

진심이야? (Anh nói thật lòng sao?)

[jin-si-mi-ya]


Phân tích

Câu dùng để hỏi liệu hành động hoặc lời nói của đối phương có thật lòng hay không ở dạng thân mật. 


진심        chân tâm, tấm lòng chân thành, thật lòng

-이야?    đuôi câu nghi vấn dạng thân mật của động từ “-이다” (là)


* 진심 (chân tâm) + -이야? (đuôi câu nghi vấn dạng thân mật của động từ “-이다” (là))  = 진심이야? (Anh nói thật lòng sao?)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Anh nói thật lòng sao?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

진심이야? (jin-si-mi-ya)

Thân mật kính trọng

진심이에요? (jin-si-mi-e-yo)

진심이죠? (jin-si-mi-jyo)

Kính trọng
진심입니까? (jin-si-mim-ni-kka)


* Ứng dụng mẫu câu "Anh nói thật lòng sao?"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Bất ngờ khi nghe bạn nói rằng muốn kết hôn với bạn trai hiện tại.

진심이야? (jin-si-mi-ya)

Cậu nói thật lòng hả?
Vui mừng khi nghe chị đồng nghiệp nói rằng bài báo cáo của mình sẽ được chọn làm dự án.

정말 진심이에요? (jeong-mal jin-si-mi-e-yo)

Chị nói thật lòng đấy ạ?

정말 진심이죠?  (jeong-mal jin-si-mi-jyo)

Chị nói thật lòng đúng không ạ?
Sếp của bạn hỏi bạn khi nhận đơn xin thôi việc của bạn.

진심입니까? (jin-si-mim-ni-kka)

Cô thật lòng sao?


Lựa chọn của ban biên tập