Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Người đàn bà 9,9 tỷ won (2) 다 잘될 거예요

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2020-12-07

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

다 잘될 거예요 (Mọi việc sẽ ổn cả thôi)

[da jal-doel geo-ye-yo]


Phân tích

Câu nói dùng khi ủng hộ và động viên đối phương đang lo lắng về một việc nào đó rằng tất cả đều sẽ diễn ra tốt đẹp ở dạng thân mật kính trọng. 


다            cả, tất cả

잘되다            tốt đẹp, suôn sẻ

-ㄹ 거예요        đuôi câu thì tương lai dạng thân mật kính trọng


* 다 (cả, tất cả) + 잘되다 (tốt đẹp, suôn sẻ) + -ㄹ 거예요 (đuôi câu thì tương lai) = 다 잘될 거예요. (Mọi việc sẽ ổn cả thôi.)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Mọi việc sẽ ổn cả thôi"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

다 잘될 거야. (da jal-doel geo-ya)

Thân mật kính trọng

다 잘될 거예요. (da jal-doel geo-ye-yo)

Kính trọng

다 잘될 겁니다. (da jal-doel geom-ni-da)


* Ứng dụng mẫu câu "Mọi việc sẽ ổn cả thôi"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Động viên bạn đang căng thẳng và run trước buổi phỏng vấn xin việc.

다 잘될 거야. 너무 걱정하지 마.

(da jal-doel geo-ya. neo-mu geok-jeong-ha-ji ma)

Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Đừng lo lắng quá.
Gửi lời an ủi và động viên cho cấp trên đang lo lắng về kết quả phẫu thuật của mẹ.

너무 걱정하지 마세요. 다 잘될 겁니다.

(neo-mu geok-jeong-ha-ji ma-se-yo. da jal-doel geom-ni-da)

Anh/chị/cô đừng lo lắng quá. Mọi việc sẽ ổn cả thôi ạ.


Lựa chọn của ban biên tập