Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Người đàn bà 9,9 tỷ won (3) 설마

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2020-12-14

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

설마 (Lẽ nào)

[seol-ma]


Phân tích

Câu dùng khi tỏ ý hoài nghi về sự việc được đề cập trước đó ở dạng thân mật


설마        chẳng lẽ nào, không lý nào


* 설마. (Lẽ nào.)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Lẽ nào"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

설마. (seol-ma)

Thân mật kính trọng

설마요. (seol-ma-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Lẽ nào"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Tỏ ý ngạc nhiên khi nghe tin một người bạn học rất giỏi đã thi trượt đại học.

설마… 그 애 항상 1등했잖아.

(seol-ma... geu ae hang-sang il-deung-haet-ja-na)

Lẽ nào... Cậu ấy không phải lúc nào cũng học giỏi nhất lớp sao?
Tỏ ý bất ngờ khi thấy một nhân viên luôn giữ đúng giờ lại đến buổi họp muộn.

설마요… 약속 시간 잘 지키잖아요.

(seol-ma-yo... yak-sok si-gan jal ji-ki-ja-na-yo)

Lẽ nào... Nhân viên ấy rất đúng giờ hẹn mà.


Lựa chọn của ban biên tập