Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Người đàn bà 9,9 tỷ won (4) 맘대로 해요

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2020-12-21

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

맘대로 해요 (Anh muốn làm gì thì làm)

[mam-dae-ro hae-yo]


Phân tích

Câu dùng khi đề nghị đối phương làm hành động hoặc việc gì đó theo ý bản thân mong muốn ở dạng thân mật kính trọng. 


맘대로 / 마음대로    tùy ý, theo ý muốn

해요            dạng mệnh lệnh thân mật kính trọng của động từ “하다” (làm)


* 맘대로 (tùy ý, theo ý muốn) + 해요 (làm) = 맘대로 해요. (Làm theo ý muốn đi. / Muốn làm gì thì làm đi.)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Anh muốn làm gì thì làm"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

맘대로 해. (mam-dae-ro hae)

Thân mật kính trọng

맘대로 해요. (mam-dae-ro hae-yo)

Kính trọng
맘대로 하세요. (mam-dae-ro ha-se-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Anh muốn làm gì thì làm"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Bảo bạn cứ chọn món ăn và địa điểm đi chơi tùy ý vì hôm nay là sinh nhật của bạn.

오늘은 네 생일이니까 네 맘대로 해.

(o-neu-reun ne saeng-i-ri-ni-kka ne mam-dae-ro hae)

Vì hôm nay là sinh nhật của cậu nên làm theo ý cậu đi.
Đáp lại câu hỏi của chồng về việc có nên mua cái đồng hồ vừa ý hay không.

맘대로 해요.

(mam-dae-ro hae-yo)

Anh làm theo ý anh đi.
Trả lời khi được cô gia sư hỏi bạn có muốn đổi ngày học thứ Hai sang ngày nào khác không.
맘대로 하세요. 저는 어느 요일이나 괜찮아요.
(mam-dae-ro ha-se-yo. jeo-neun eo-neu yo-i-ri-na gwaen-cha-na-yo.)
Làm theo ý cô đi ạ. Em thì ngày nào cũng được ạ.


Lựa chọn của ban biên tập