Nghe Menu Nghe nội dung

Học tiếng Hàn

Người đàn bà 9,9 tỷ won (7) 실례가 많았습니다

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-01-11

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

실례가 많았습니다 (Tôi làm phiền anh quá)

[sil-lye-ga ma-nat-seum-ni-da]


Phân tích

Câu dùng để thể hiện thái độ xin lỗi đối phương một cách lịch sự khi đã mang ơn huệ hoặc làm phiền đối phương ở dạng kính trọng.


실례        sự thất lễ

-가        yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu

많다    nhiều

실례가 많다    thất lễ quá 

-았-         thì quá khứ

-습니다    đuôi câu kính trọng


* 실례 (sự thất lễ) + -가 (yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu) + 많다 (nhiều) + -았- (thì quá khứ) + -습니다 (đuôi câu kính trọng) = 실례가 많았습니다. (Tôi làm phiền anh quá.)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Tôi làm phiền anh quá"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Kính trọng

실례가 많았습니다. 

(sil-lye-ga ma-nat-seum-ni-da)


* Ứng dụng mẫu câu "Tôi làm phiền anh quá"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Bày tỏ cảm ơn và sự áy náy với chủ nhà sau khi xem xong nhà để thuê.

감사합니다. 집 잘 봤습니다. 실례가 많았습니다.

(gam-sa-ham-ni-da. jip jal bwat-seum-ni-da. sil-lye-ga ma-nat-seum-ni-da)

Cảm ơn chị. Tôi đã xem nhà chị hết rồi. Tôi làm phiền chị quá.
Bày tỏ xin lỗi với vợ người anh đồng nghiệp vì đã ở nhà anh ấy đến khuya để trao đổi công việc.    

밤 늦게까지 실례가 많았습니다.

(bam neut-ge-kka-ji sil-lye-ga ma-nat-seum-ni-da)

Tôi làm phiền chị đến khuya. Xin lỗi chị.


Lựa chọn của ban biên tập