Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Người đàn bà 9,9 tỷ won (11) 별일 없어요?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-02-08

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

별일 없어요? (Cô không hề hấn gì chứ?)

[byeol-lil eop-seo-yo]


Phân tích 

Câu dùng khi hỏi thăm người khác hoặc lo lắng hỏi người khác có gặp vấn đề gì hay không ở dạng thân mật kính trọng.


별일        việc đặc biệt, chuyện đặc biệt

없다        không có

-어요?        đuôi câu hỏi dạng thân mật kính trọng


* 별일 (việc đặc biệt, chuyện đặc biệt) + 없다 (không có) + -어요? (đuôi câu hỏi dạng thân mật kính trọng) = 별일 없어요? (Cô không hề hấn gì chứ?)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Cô không hề hấn gì chứ?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

별일 없어?

(byeol-lil eop-seo)

Thân mật kính trọng
별일 없어요?
(byeol-lil eop-seo-yo)
Kính trọng

별일 없으세요?

(byeol-lil eop-seu-se-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Cô không hề hấn gì chứ?”

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Người mẹ lâu rồi mới hỏi thăm con gái đang sống một mình xa nhà.

딸, 별일 없어? 

(ttal, byeol-lil eop-seo)

Con ơi, con không có việc gì đặc biệt chứ?
Con cái hỏi thăm mẹ ở quê.

엄마는 별일 없어요? 

(eom-ma-neun byeol-lil eop-seo-yo)

Mẹ không có việc gì đặc biệt chứ ạ?
Hỏi thăm người bà sau khi nghe tin nơi mà ông bà đang sống có tuyết rơi dày đặc.

할머니, 별일 없으세요? 

(hal-meo-ni byeol-lil eop-seu-se-yo)

Bà không sao chứ ạ?


Lựa chọn của ban biên tập