Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Người đàn bà 9,9 tỷ won (13) 아까워요

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-02-22

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

아까워요 (Thấy tiếc)

[a-kka-wo-yo]


Phân tích

Câu nói ở dạng thân mật kính trọng, dùng để thể hiện cảm giác tiếc nuối khi mất đi thứ quý giá, hoặc không thích bỏ đi hay cho người khác cái gì đó có giá trị.


아깝다     tiếc rẻ, tiếc nuối

-어요         đuôi câu thân mật kính trọng


* 아깝다 (tiếc rẻ, tiếc nuối) + -어요 (đuôi câu thân mật kính trọng) = 아까워요 (Thấy tiếc)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Thấy tiếc"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

아까워

(a-kka-wo)

Thân mật kính trọng

아까워요

(a-kka-wo-yo)

Kính trọng
아깝습니다
(a-kkap-seum-ni-da)


* Ứng dụng mẫu câu "Thấy tiếc"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Nuối tiếc vì phải thôi việc để chăm nom con cái.

좋은 기회였는데 놓쳐서 아까워. 

(jo-eun gi-hoe-yeon-neun-de no-chyeo-seo a-kka-wo)

Là một cơ hội tốt nhưng thật tiếc khi phải bỏ đi.
Thể hiện tiếc nuối không dám uống cà phê latte có hình trái tim được vẽ rất đẹp.

너무 예뻐서 마시기 아까워요. 

(neo-mu ye-ppeo-seo ma-si-gi a-kka-wo-yo)

Hình vẽ trên cà phê đẹp quá nên uống thì tiếc lắm.
Bình luận viên reo lên trong tiếc nuối khi thấy bóng lại trúng cột dọc.
슛~ 아~ 아깝습니다
(syut~ a~ a-kkap-seum-ni-da)
Sút~ Ồ~ Tiếc quá!


Lựa chọn của ban biên tập