Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Ồ! Nhà trọ Samgwang (9) 편하게 대해

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-07-26

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

편하게 대해 (Cháu cư xử thoải mái thôi)

[pyeon-ha-ge dae-hae]


Phân tích 

Câu đề nghị đối phương cư xử với mình một cách thoải mái ở dạng thân mật trống không.


편하다     thoải mái

-게    yếu tố thể hiện nội dung trước trở thành phương thức của sự việc chỉ ra ở sau

대하다     đối xử, cư xử

-여        đuôi câu cầu khiến thân mật trống không


* 편하다 (thoải mái) + -게 (yếu tố thể hiện nội dung trước trở thành phương thức của sự việc chỉ ra ở sau) + 대하다 (đối xử, cư xử) + -여 (đuôi câu cầu khiến thân mật trống không) = 편하게 대해 (Cư xử thoải mái thôi)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Cháu cư xử thoải mái thôi"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

편하게 대해 

(pyeon-ha-ge dae-hae)

Kính trọng

편하게 대하세요 

(pyeon-ha-ge dae-ha-se-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Cháu cư xử thoải mái thôi"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa

Đề nghị nhân viên mới vào công ty cư xử thoải mái với các tiền bối.

어려워하지 말고 편하게 대해.

(eo-ryeo-wo-ha-ji mal-go pyeon-ha-ge dae-hae)

Đừng có e ngại mà em cứ cư xử thoải mái thôi.
Con rể đề nghị mẹ vợ cư xử với mình thoải mái như với con trai ruột.

어머니, 저를 아들이라고 생각하시고 편하게 대하세요.

(eo-meo-ni, jeo-reul a-deu-ri-ra-go saeng-ga-ka-si-go pyeon-ha-ge dae-ha-se-yo)

Mẹ ạ, mẹ cứ nghĩ con là con trai và cư xử thoải mái thôi ạ.


Lựa chọn của ban biên tập