Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Ồ! Nhà trọ Samgwang (12) 이렇게 귀한 걸

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-08-16

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

이렇게 귀한 걸 (Sao tặng thứ quý thế này)

[i-reo-khe gwi-han geol]


Phân tích 

Câu dùng để bày tỏ cảm ơn khi được tặng một món quà gì đó rất quý trọng.


이렇게     như thế này

귀한    dạng định ngữ của tính từ “귀하다” (quý)

         viết tắt của “것을”

것         thứ 

을         yếu tố đứng sau tân ngữ

주시다니    đã tặng

이렇게 귀한 것을 주시다니!    Ôi. Tặng tôi thứ quý thế này! 

(* câu nói hoàn chỉnh của “이렇게 귀한 걸”)


* 이렇게 (như thế này) + 귀한 (quý) + 걸 (thứ) = 이렇게 귀한  (Sao tặng thứ quý thế này)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Sao tặng thứ quý thế này"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Kính trọng

이렇게 귀한 걸 

(i-reo-khe gwi-han geol)


* Ứng dụng mẫu câu "Sao tặng thứ quý thế này" 

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa

Cảm kích khi được tặng dưa muối kimchi do mẹ bạn trực tiếp làm.

와~ 이렇게 귀한 걸. 어머니께 감사하다고 전해줘.

(wa~ i-reo-khe gwi-han geol. eo-meo-ni-kke gam-sa-ha-da-go jeon-hae-jwo)

Oa~ Sao tặng thứ quý thế này. Cho mình gửi lời cảm ơn mẹ bạn nhé!
Bày tỏ cảm ơn với nhân viên cấp trên khi được tặng nhân sâm để sớm hồi phục sức khỏe.

이렇게 귀한 걸. 정말 감사합니다.

(i-reo-khe gwi-han geol. jeong-mal gam-sa-ham-ni-da)

Sao tặng thứ quý thế này. Em cảm ơn chị rất nhiều.


Lựa chọn của ban biên tập