Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Đường đến sân bay (1) 그게 할 소리야?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-08-30

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

그게 할 소리야? (Đó là lời bố nói đấy sao?)

[geu-ge hal so-ri-ya]


Phân tích 

Câu dùng để thể hiện sự bất mãn về lời nói vô lý, không chính đáng của đối phương ở dạng thân mật trống không.


그게        đó, viết tắt của “그것이”

할        dạng định ngữ của động từ “하다” (làm)

소리        tiếng, lời

-야?        đuôi câu nghi vấn dạng thân mật của động từ “이다” (là)


* 그게 (đó) + 할 (làm) + 소리 (lời) + -야? (đuôi câu nghi vấn) = 그게 할 소리야? (Đó là lời có thể nói lên à?)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Đó là lời bố nói đấy sao?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

그게 할 소리야? 

(geu-ge hal so-ri-ya)

Thân mật kính trọng

그게 할 소리예요?

(geu-ge hal so-ri-ye-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Đó là lời bố nói đấy sao?"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa

Đáp trả khi một người bạn khuyên hãy cân nhắc đóng cửa hàng vừa mới khai trương do không có khách.

이제 막 개업한 사람한테 그게 할 소리야?

(i-je mak gae-eop-han sa-ram-han-te geu-ge hal so-ri-ya)

Đó là lời cậu nói với người mới mở cửa hàng đấy sao?
Trách chồng vì đã mắng con trai đang bó bột do bị nứt xương chân có thể bị thương nặng hơn sau này nếu không chú ý.

아픈 애한테 그게 할 소리예요?

(a-peun ae-han-te geu-ge hal so-ri-ye-yo)

Đó là lời anh nói với con đang bị đau đấy sao?


Lựa chọn của ban biên tập