Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Đường đến sân bay (6) 무슨 사이야?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-10-04

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

무슨 사이야? (Có quan hệ thế nào?)

[mu-seun sa-i-ya]


Phân tích 

Câu dùng khi tò mò về mối quan hệ giữa những đối tượng được đề cập trong câu chuyện ở dạng thân mật trống không.


무슨    

사이    khoảng cách, trong khoảng, quan hệ

-야?    đuôi câu nghi vấn dạng thân mật của động từ “이다” (là)


* 무슨 (gì) + 사이 (quan hệ) + -야? (đuôi câu nghi vấn) = 무슨 사이야? (Có quan hệ thế nào?)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Có quan hệ thế nào?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

무슨 사이야?

(mu-seun sa-i-ya)

Thân mật kính trọng

무슨 사이예요?

(mu-seun sa-i-ye-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Có quan hệ thế nào?"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa

Hỏi bạn thân mình về mối quan hệ với một anh tiền bối sau khi chứng kiến hai người nói chuyện trìu mến.

너 그 선배랑 무슨 사이야?

(neo geu seon-bae-rang mu-seun sa-i-ya)

Cậu với anh tiền bối ấy là quan hệ thế nào?

Hỏi cấp trên về quan hệ giữa giám đốc và một phụ nữ khi thấy cảnh giám đốc vốn nghiêm khắc lại cư xử bối rối với người phụ nữ đó.

저 두 분 무슨 사이예요? 

(jeo du bun mu-seun sa-i-ye-yo)

Hai người kia có quan hệ thế nào ạ?


Lựa chọn của ban biên tập