Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Đường đến sân bay (10) 엊그제 같은데

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-11-01

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

엊그제 같은데 (Cứ ngỡ như ngày hôm qua vậy)

[eot-geu-je ga-teun-de]


Phân tích 

Câu dùng khi cảm thấy thời gian đã trôi qua thật nhanh ở dạng thân mật trống không.


엊그제        mấy hôm trước, vài ngày trước

같다        giống như, như thể

-은데        đuôi kết thúc câu thể hiện sự cảm thán về việc nào đó và chờ đợi phản ứng của người nghe


* 엊그제 (mấy hôm trước, vài ngày trước) + 같다 (giống như, như thể) + -은데(đuôi kết thúc câu) = 엊그제 같은데 (Cứ ngỡ như ngày hôm qua vậy)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Cứ ngỡ như ngày hôm qua vậy"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
엊그제 같은데
(eot-geu-je ga-teun-de)
Thân mật kính trọng

엊그제 같은데요 

(eot-geu-je ga-teun-de-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Cứ ngỡ như ngày hôm qua vậy"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Trầm trồ về khoảng thời gian trôi qua nhanh khi nhắc đến mối nhân duyên kéo dài 20 năm với bạn thân.

처음 만난 게 엊그제 같은데.

(cheo-eum man-nan ge eot-geu-je ga-teun-de)

Cứ ngỡ như ngày hôm qua mình mới gặp lần đầu vậy.
Cảm nhận thời gian trôi qua thật nhanh khi nghe anh đồng nghiệp nói là sắp đến ngày thôi nôi của em bé.    

태어난 게 엊그제 같은데요.

(tae-eo-nan ge eot-geu-je ga-teun-de-yo)

Cứ ngỡ như ngày hôm qua em bé mới sinh ra vậy.


Lựa chọn của ban biên tập