Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Đường đến sân bay (11) 알아서 뭐하게?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-11-08

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

알아서 뭐하게? (Biết để làm gì?)

[a-ra-seo mwo-ha-ge]


Phân tích 

Câu nói ở dạng thân mật trống không, dùng khi truyền đạt ý rằng đối phương không cần biết về một việc nào đó, hoặc hỏi đối phương biết việc đó để làm gì.


알다     biết

-아서     yếu tố thể hiện trình tự sự việc ở vế trước đến vế sau

뭐    

하다    làm

-게?     đuôi kết thúc câu dùng khi dò hỏi ý của đối phương


* 알다 (biết) + -아서 (yếu tố thể hiện trình tự sự việc ở vế trước đến vế sau) + 뭐 (gì) + 하다 (làm) + -게? (đuôi kết thúc câu) = 알아서 뭐하게(Biết để làm gì?)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Biết để làm gì?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
알아서 뭐하게?
(a-ra-seo mwo-ha-ge)


* Ứng dụng mẫu câu "Biết để làm gì?"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Hỏi lại đối phương sau khi được hỏi đã đi du lịch với ai.

그걸 니가 알아서 뭐하게? 

(geu-geol ni-ga a-ra-seo mwo-ha-ge)

Cái đó bạn biết để làm gì?
Hỏi lại đối phương khi được hỏi mức lương của mình là bao nhiêu.

그걸 니가 알아서 뭐하게? 

(geu-geol ni-ga a-ra-seo mwo-ha-ge)

Cái đó bạn biết để làm gì?


Lựa chọn của ban biên tập