Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Bác sĩ trại giam (3) 하루 이틀 일이야?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-12-13

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

하루 이틀 일이야? (Có phải chuyện ngày một ngày hai đâu?)

[ha-ru i-teul i-ri-ya]


Phân tích 

Câu nói ở dạng thân mật trống không dùng khi thể hiện một việc gì đó lặp đi lặp lại thường xuyên xảy ra


하루        một ngày

이틀        hai ngày

일        việc, chuyện

-이야?        đuôi câu nghi vấn dạng thân mật của động từ “이다” (là)


* 하루 (một ngày) + 이틀 (hai ngày) + (việc, chuyện) + -이야? (đuôi câu nghi vấn) = 하루 이틀 일이야? (Có phải chuyện ngày một ngày hai đâu?)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Có phải chuyện ngày một ngày hai đâu?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

하루 이틀 일이야? 

(ha-ru i-teul i-ri-ya)

Thân mật kính trọng    

하루 이틀 일이에요?

(ha-ru i-teul i-ri-e-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Có phải chuyện ngày một ngày hai đâu?"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Phàn nàn về một người bạn luôn đến muộn vẫn chưa có mặt tại buổi họp nhóm.

하루 이틀 일이야? 우리끼리 시작하자.

(ha-ru i-teul i-ri-ya? u-ri-kki-ri si-ja-ka-ja)

Có phải chuyện ngày một ngày hai đâu? Chúng mình bắt đầu thôi nhé.
Khuyên chồng đang buồn rầu đợi thêm chút nữa do cổ phiếu liên tục tụt giá.

하루 이틀 일이에요? 좀 더 기다려봐요.

(ha-ru i-teul i-ri-e-yo? jom deo gi-da-ryeo-bwa-yo)

Có phải chuyện ngày một ngày hai đâu? Anh chờ thêm chút nữa đi.


Lựa chọn của ban biên tập