Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Bác sĩ trại giam (5) 누가 알았겠어

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-12-27

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

누가 알았겠어 (Ai mà biết được)

[nu-ga a-rat-ge-sseo]


Phân tích 

Câu dùng khi thể hiện sự ngạc nhiên trong trường hợp xảy ra một việc mà bản thân không thể tưởng tượng hoặc nghĩ đến ở dạng thân mật trống không.


누가    ai

알다    biết

-았-    thì quá khứ

-겠-    yếu tố thể hiện suy đoán 

-어    đuôi câu thân mật trống không


* 누가 (ai) + 알다 (biết) + -았- (thì quá khứ) + -겠- (yếu tố thể hiện suy đoán) + -어 (đuôi câu thân mật trống không) = 누가 알았겠어 (Ai mà biết được)


Cách diễn đạt  

* Các dạng kính ngữ của câu "Ai mà biết được"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

누가 알았겠어

(nu-ga a-rat-ge-sseo)

Thân mật kính trọng

누가 알았겠어요

(nu-ga a-rat-ge-sseo-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Ai mà biết được"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Tỏ ý bất ngờ khi đến dự lễ cưới của Soo-ah, người luôn nói là sẽ sống độc thân suốt đời.

우리 중에 수아가 가장 먼저 결혼할 줄 누가 알았겠어.

(u-ri jung-e su-a-ga ga-jang meon-jeo gyeol-hon-hal jul nu-ga a-rat-ge-sseo)

Ai mà biết được Soo-ah lại kết hôn đầu tiên trong số chúng ta chứ.
Tỏ ý ngạc nhiên khi nghe tin trưởng nhóm Son luôn trung thành với công ty đã nghỉ việc.

손팀장님이 회사를 그만둘 줄 누가 알았겠어요.

(son-tim-jang-ni-mi hoe-sa-reul geu-man-dul jul nu-ga a-rat-ge-sseo-yo)

Ai mà biết được trưởng nhóm Son lại thôi việc công ty chứ.


Lựa chọn của ban biên tập