Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Đại học cảnh sát (8) 뭐가 걱정이야

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2022-04-18

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

뭐가 걱정이야 (Lo gì chứ)

[mwo-ga geok-jeong-i-ya]


Phân tích 

Câu dùng để thể hiện hoàn toàn không có gì phải lo lắng ở dạng thân mật trống không.


뭐        

-가        yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu

걱정    nỗi lo

-이야        đuôi câu thân mật trống không của “이다” (là)


* 뭐 (gì) + -가 (yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu) + 걱정 (nỗi lo) + -이야 (là) = 뭐가 걱정이야 (Lo gì chứ)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Lo gì chứ"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

뭐가 걱정이야 

(mwo-ga geok-jeong-i-ya)

Thân mật kính trọng

뭐가 걱정이에요 

(mwo-ga geok-jeong-i-e-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Lo gì chứ"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Nói với người bạn đang lo lắng sợ bị muộn xem biểu diễn do xe buýt số 422 chưa đến.

뭐가 걱정이야. 422번 버스 안 오면 택시 타면 되지.

(mwo-ga geok-jeong-i-ya. sa-bae-gi-si-bi-beon beo-seu an o-myeon taek-si ta-myeon doe-ji)

Lo gì chứ. Xe buýt số 422 không đến thì đi taxi là được mà.

Nói với chị bạn đồng nghiệp đang lo lắng cho chồng con khi còn mấy ngày nữa là chị phải đi công tác dài hạn.

아이들도 다 컸는데 뭐가 걱정이에요.

(a-i-deul-do da keon-neun-de mwo-ga geok-jeong-i-e-yo)

Con cái lớn cả rồi thì lo gì chứ ạ.


Lựa chọn của ban biên tập