Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Đại học cảnh sát (12) 아무리 그래도 그렇지

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2022-05-16

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

아무리 그래도 그렇지 (Dù là có thế nào đi chăng nữa)

[a-mu-ri geu-rae-do geu-reo-chi]


Phân tích 

Câu dùng khi chỉ trích lời nói hoặc hành động của đối phương là quá mức hay sai trái mặc dù đối phương có lý do chính đáng ở dạng thân mật trống không.


아무리        dù thế nào đi nữa

그래도    viết tắt của “그러하여도”

그렇다    như vậy, như thế

-여도        cho dù, mặc dù 

그렇지        viết tắt của “그러하지”

-지        đuôi kết thúc câu dạng thân mật dùng khi nhấn mạnh ý khẳng định


* 아무리 (dù thế nào đi nữa) + 그렇다 (như vậy, như thế) + -여도 (cho dù, mặc dù) + 그렇다 (như vậy, như thế) + -지 (đuôi kết thúc câu) = 아무리 그래도 그렇지 (Dù là có thế nào đi chăng nữa)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Dù là có thế nào đi chăng nữa"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

아무리 그래도 그렇지 

(a-mu-ri geu-rae-do geu-reo-chi)

Thân mật kính trọng

아무리 그래도 그렇지요

(a-mu-ri geu-rae-do geu-reo-chi-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Dù là có thế nào đi chăng nữa"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Trách cứ người bạn đang biện minh lý do đến trễ 2 tiếng là vì tàu điện ngầm bị hỏng.

아무리 그래도 그렇지. 두 시간은 너무 한 거 아니야?

(a-mu-ri geu-rae-do geu-reo-chi. du si-ga-neun neo-mu han geo a-ni-ya)

Dù là có thế nào đi chăng nữa. Trễ 2 tiếng thì không phải quá đáng lắm sao?

Nói với chị đồng nghiệp định thông báo chia tay với bạn trai bằng tin nhắn.    

아무리 그래도 그렇지요. 그건 좀 아닌 것 같아요.

(a-mu-ri geu-rae-do geu-reo-chi-yo. geu-geon jom a-nin geot ga-ta-yo)

Dù là có thế nào đi chăng nữa, việc thông báo như thế là không đúng đắn chị ạ


Lựa chọn của ban biên tập