Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Đại học cảnh sát (13) 뭐 눈엔 뭐만 보이니까

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2022-05-23

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

뭐 눈엔 뭐만 보이니까 (Đó là bởi anh suy bụng ta ra bụng người thôi)

[mwo nu-nen mwo-man bo-i-ni-kka]


Phân tích 

Câu dùng khi chỉ trích đối phương chỉ nhìn thấy những gì bản thân nghĩ hoặc quan tâm ở dạng thân mật trống không.


뭐         gì, chủ thể xem đối tượng, đối tượng mà chủ thể xem

눈        đôi mắt

-엔        ở, trong, viết tắt của “-에는”

만         chỉ ~ thôi

보이다     thấy, nhìn thấy

-니까        bởi vì


* 뭐 (chủ thể xem đối tượng) + 눈 (đôi mắt) + -엔 (trong) + 뭐 (đối tượng mà chủ thể xem) + 만 (chỉ ~ thôi) + 보이다 (thấy) + -니까 (bởi vì) = 뭐 눈엔 뭐만 보이니까 (Trong mắt người chỉ xem những gì mình muốn xem)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Đó là bởi anh suy bụng ta ra bụng người thôi"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

뭐 눈엔 뭐만 보이니까 

(mwo nu-nen mwo-man bo-i-ni-kka)


* Ứng dụng mẫu câu "Đó là bởi anh suy bụng ta ra bụng người thôi"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Người anh chỉ trích em trai đang mỉa mai rằng lý do xin mẹ tiền là để đi phòng game chứ không phải vì mua sách.

내가 너냐? 말을 말자. 뭐 눈엔 뭐만 보이니까.

(nae-ga neo-nya? ma-reul mal-ja. mwo nu-nen mwo-man bo-i-ni-kka)

Em tưởng anh giống em hả? Thôi, đừng nói nữa. Đó là bởi em suy bụng ta ra bụng người thôi.

Cản người bạn thân định nổi nóng thay mình khi nghe người bạn khác nghi ngờ bạn gái mình đang trăng hoa.

놔 둬. 뭐 눈엔 뭐만 보이니까.

(nwa dwo. mwo nu-nen mwo-man bo-i-ni-kka)

Kệ đi. Đó là bởi cậu ấy suy bụng ta ra bụng người thôi.


Lựa chọn của ban biên tập