Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Đôi giầy đỏ (3) 알아서 잘 할게요

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2022-06-20

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

알아서 잘 할게요 (Con sẽ tự lo liệu ổn thôi)

[a-ra-seo jal hal-ge-yo]


Phân tích 

Câu thể hiện ý chí quyết tâm là sẽ tự phán đoán và làm tốt một việc gì đó ở dạng thân mật kính trọng.


알다        biết, nhận thức, tưởng

알아서        bản thân tự phán đoán hoặc quyết định xem sẽ làm việc gì và như thế nào

잘        tốt, tốt đẹp 

하다        làm

-ㄹ게요    đuôi kết thúc câu dạng thân mật kính trọng dùng khi thể hiện ý định hoặc hứa hẹn của người nói


* 알아서 (tự) + 잘 (tốt, tốt đẹp) + 하다 (làm) + -ㄹ게요 (đuôi kết thúc câu dạng thân mật kính trọng) = 알아서 잘 할게요 (Con sẽ tự lo liệu ổn thôi)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Con sẽ tự lo liệu ổn thôi"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

알아서 잘 할게

(a-ra-seo jal hal-ge)

Thân mật kính trọng

알아서 잘 할게요

(a-ra-seo jal hal-ge-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Con sẽ tự lo liệu ổn thôi"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Người chồng nói với vợ đang càm ràm không ngớt về việc dọn dẹp nhà cửa.

알아서 잘 할게. 잔소리 좀 그만해.

(a-ra-seo jal hal-ge. jan-so-ri jom geu-man-hae)

Anh sẽ tự làm tốt thôi. Đừng cằn nhằn nữa.

Con gái đáp lại lời khuyên của mẹ dành cho mình khi sắp đi phỏng vấn xin việc.

알아서 잘 할게요. 걱정 말아요, 엄마. 

(a-ra-seo jal hal-ge-yo. geok-jeong ma-ra-yo, eom-ma)

Con sẽ tự lo liệu ổn thôi. Đừng lo mẹ ạ.


Lựa chọn của ban biên tập