Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Đôi giầy đỏ (9) 내가 왜?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2022-08-01

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

내가 왜? (Sao tôi phải làm thế?)

[nae-ga wae]


Phân tích 

Câu nghi vấn ở dạng thân mật trống không dùng khi đưa ra ý kiến phản đối rằng tại sao bản thân người nói phải làm theo lời nhờ vả hoặc yêu cầu của đối phương.


나        tôi

-가        yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu

내가        tôi

왜        sao, tại sao

그래야 해?    phải nói thế à, phải làm thế à


* 내가 (tôi) + 왜 (sao, tại sao) = 내가 왜? (Sao tôi phải làm thế?)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Sao tôi phải làm thế?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

내가 왜? 

(nae-ga wae)

Thân mật kính trọng

제가 왜요? 

(je-ga wae-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Sao tôi phải làm thế?"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Bất bình khi người bạn tự nhiên yêu cầu mình khao cơm.

내가 왜? 지난번에도 내가 샀잖아.

(nae-ga wae? ji-nan-beo-ne-do nae-ga sat-ja-na)

Sao tớ phải làm thế? Cả lần trước tớ cũng mời mà.

Phàn nàn về việc mẹ yêu cầu rửa bát chất đầy trong chậu.

제가 왜요? 이거 동생이 요리해서 먹은 거란 말이에요. 

(je-ga wae-yo? i-geo dong-saeng-i yo-ri-hae-seo meo-geun geo-ran ma-ri-e-yo)

Sao con phải làm thế ạ? Cái này là do em nấu ăn đó.


Lựa chọn của ban biên tập