Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Đôi giầy đỏ (13) 쉬엄쉬엄해요

2022-08-29

Mẫu câu trong tuần 

쉬엄쉬엄해요 (Cô cứ thong thả thôi)

[swi-eom-swi-eom-hae-yo]


Phân tích 

Câu dùng khi khuyên đối phương nên làm việc từ từ, thong thả ở dạng thân mật kính trọng.


쉬엄쉬엄        từ tượng hình về hình dáng đi từ từ hay làm việc không vội vàng và thở chầm chậm

하다            làm

쉬엄쉬엄하다        thong thả, ung dung 

-여요            đuôi kết thúc câu mệnh lệnh


* 쉬엄쉬엄하다 (thong thả, ung dung) + -여요 (đuôi kết thúc câu mệnh lệnh) = 쉬엄쉬엄해요 (Cô cứ thong thả thôi)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Cô cứ thong thả thôi"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

쉬엄쉬엄해

(swi-eom-swi-eom-hae)

Thân mật kính trọng

쉬엄쉬엄해요 

(swi-eom-swi-eom-hae-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Cô cứ thong thả thôi"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Người mẹ nói con gái hãy thong thả khi thấy mấy ngày liên tục con ôn thi đến tận khuya.

딸, 쉬엄쉬엄해. 그러다 병 나면 어떡해. 

(ttal, swi-eom-swi-eom-hae. geu-reo-da byeong na-myeon eo-tteo-ke)

Con cứ thong thả thôi. Cứ thế bị bệnh thì sao?

Người vợ tỏ ý lo lắng cho chồng ngày nào cũng phải làm đêm và khuyên rằng nên làm từ từ.  

당신 너무 피곤해 보여요. 쉬엄쉬엄해요.

(dang-sin neo-mu pi-gon-hae bo-yeo-yo. swi-eom-swi-eom-hae-yo)

Trông anh mệt quá! Anh cứ thong thả thôi.


Lựa chọn của ban biên tập