Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Quý ông và cô gái trẻ (7) 못 잡아먹어서 안달이야?

2023-01-16

Mẫu câu trong tuần 

못 잡아먹어서 안달이야? (Không bắt nạt em thì anh khó ở hả?)

[mot ja-ba-meo-geo-seo an-da-ri-ya]


Phân tích 

Câu dùng để hỏi ai đó sao cứ bắt nạt mình bằng lời nói hay hành động khó chịu ở dạng thân mật trống không.


못        không thể

잡아먹다    bắt để ăn, bắt nạt, làm phiền

-어서         yếu tố thể hiện lý do

안달        sự bồn chồn và thấp thỏm không yên

-이야?        đuôi câu nghi vấn dạng thân mật của động từ “이다” (là)


* 못 (không thể) + 잡아먹다 (bắt nạt, làm phiền) + -어서 (yếu tố thể hiện lý do) + 안달 (sự bồn chồn và thấp thỏm không yên) + -이야? (đuôi câu nghi vấn dạng thân mật) = 못 잡아먹어서 안달이야? (Không bắt nạt em thì anh khó ở hả?)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Không bắt nạt em thì anh khó ở hả?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

못 잡아먹어서 안달이야? 

(mot ja-ba-meo-geo-seo an-da-ri-ya)

Thân mật kính trọng

못 잡아먹어서 안달이에요?

(mot ja-ba-meo-geo-seo an-da-ri-e-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Không bắt nạt em thì anh khó ở hả?"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Người mẹ quát hai con trai vì cãi nhau về chuyện chẳng có gì đặc biệt cả.

왜 너희 둘은 맨날 서로 못 잡아먹어서 안달이야? 

(wae neo-hui du-reun maen-nal seo-ro mot ja-ba-meo-geo-seo an-da-ri-ya)

Sao hai đứa ngày nào cũng thế, không bắt nạt nhau thì khó ở hả?

Hỏi đồng nghiệp sao dạo này Trưởng phòng càu nhàu và bắt lỗi chỉ mỗi anh ấy.

왜 팀장님은 요즘 민준 씨만 못 잡아먹어서 안달이에요?

(wae tim-jang-ni-meun yo-jeum min-jun ssi-man mot ja-ba-meo-geo-seo an-da-ri-e-yo)

Trưởng phòng dạo này không bắt nạt anh Min-joon thì không ở được hay sao nhỉ?


Lựa chọn của ban biên tập