Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Khi hoa trà nở (7) 그러려니 하면 돼요

2023-04-17

Mẫu câu trong tuần 

그러려니 하면 돼요 (Cứ đành vậy thôi)

[geu-reo-ryeo-ni ha-myeon dwae-yo]


Phân tích 

Câu ở dạng thân mật kính trọng dùng khi thể hiện ý không để tâm, không phản ứng nhạy cảm với một việc hoặc một tình huống nào đó.


그러다           như vậy, như thế 

-려니             yếu tố dùng khi thể hiện sự suy đoán tình huống nào đó 

하다              làm, “nghĩ, coi như” nếu đứng sau “-려니

-                nếu-thì

되다              được

-어요             đuôi câu thân mật kính trọng


그러다 (như vậy, như thế) + -려니 (yếu tố dùng khi thể hiện sự suy đoán tình huống nào đó) + 하다 (nghĩ, coi như) + - (nếu-thì) + 되다 (được) + -어요 (đuôi câu thân mật kính trọng) = 그러려니 하면 돼요 (Cứ đành vậy thôi, Cứ bỏ qua là được)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Cứ đành vậy thôi"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

그러려니 하면 돼

(geu-reo-ryeo-ni ha-myeon dwae)
Thân mật kính trọng

그러려니 하면 돼요

(geu-reo-ryeo-ni ha-myeon dwae-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Cứ đành vậy thôi"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Nói về bí quyết không bao giờ nổi giận khi sống với người nhạy cảm và khó tính.

너무 복잡하게 생각하지 말고 그냥 그러려니 하면 돼.

(neo-mu bok-ja-pa-ge saeng-ga-ka-ji mal-go geu-nyang geu-reo-ryeo-ni ha-myeon dwae)

Đừng suy nghĩ phức tạp quá mà cứ bỏ qua là được.

Đáp lại lời an ủi của đồng nghiệp sau khi bị cấp trên quát mắng vì những chuyện nhỏ nhặt.

전 괜찮아요. 그러려니 하면 돼요.

(jeon gwaen-cha-na-yo. geu-reo-ryeo-ni ha-myeon dwae-yo)

Tôi không sao đâu. Cứ đành vậy thôi.


Lựa chọn của ban biên tập