Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Khi hoa trà nở (9) 있으나 마나네

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2023-05-01

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

있으나 마나네 (Có cũng như không nhỉ)

[i-sseu-na ma-na-ne]


Phân tích 

Câu ở dạng thân mật trống không, dùng khi thể hiện sự việc hoặc trường hợp có cái gì đó nhưng không khác nhiều với việc không có.


있다                  

말다                  không 

-나 -나         cặp quan hệ từ có nghĩa là “hoặc cái này hoặc cái kia”

-나 마나        làm hay không làm hành động đó cũng giống nhau

있으나 마나  có hay không có cũng giống nhau

-                đuôi câu cảm thán ở dạng thân mật


있다 (có) + 말다 (không) + -나 -나 (hoặc cái này hoặc cái kia) + (đuôi câu cảm thán ở dạng thân mật) = 있으나 마나네 (Có cũng như không nhỉ)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Có cũng như không nhỉ"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

있으나 마나네

(i-sseu-na ma-na-ne)
Thân mật kính trọng

있으나 마나네요

(i-sseu-na ma-na-ne-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Có cũng như không nhỉ"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Thời tiết nóng bức nhưng bật quạt máy cũng không ăn thua.

너무 더우니까, 선풍기가 있으나 마나네.

(neo-mu deo-u-ni-kka, seon-pung-gi-ga i-sseu-na ma-na-ne)

Vì nóng quá nên quạt máy có cũng như không nhỉ.

Khi muốn tìm chứng cứ bằng camera giám sát nhưng camera lại bị hỏng

CCTV가 있으나 마나네요.

(ssi-ssi-ti-bi-ga i-sseu-na ma-na-ne-yo)

Camera giám sát có cũng như không nhỉ.


Lựa chọn của ban biên tập